De Stad

‘Ras’ in wetenschap

Welke rol speelt het begrip ‘ras’ nog steeds in de hedendaagse wetenschap?
dinsdag 9 apr 2019, 20.00
di 9 apr 2019, 20.00
Workspace

Wetenschap en kennisinstellingen hebben historisch gezien een belangrijke rol gespeeld in het faciliteren en vormgeven van kolonialisme. Hierbij zijn verschillende wetenschappelijke disciplines dan ook gevormd door koloniaal en racistisch gedachtegoed van die tijd. Tijdens dit evenement blikken we korte terug op de geschiedenis van wetenschappelijk racisme, en reflecteren hoe het begrip ‘ras’ een rol speelt in productie van kennis bij verschillende disciplines. Tijdens het programma kijken we naar de rol van 'ras' binnen zorg, technologie, algoritmes en artificiële intelligentie. Daarnaast wordt gereflecteerd op diversiteitsbeleid vanuit universiteiten die dit willen aankaarten en in hoeverre die ook worden beïnvloed door ongelijke machtsstructuren.

dinsdag 9 apr 2019, 20.00
Workspace
Deze 91 mensen waren aanwezig