De Stad

Publieke Ruimte – Publieke Zaak – Strategieën voor publiek domein

Hoe zorgen we er voor dat de publieke zaak weer leidend wordt bij de organisatie en inrichting van de publieke ruimte?
dinsdag 3 feb 2015, 19.00
di 3 feb 2015, 19.00
Grote zaal
Reageer

De afgelopen decennia is het idee van de publieke zaak – zaken die ons allen aangaan zoals onderwijs, zorg, en de inrichting en programmering van de publieke ruimtes – behoorlijk onder druk komen te staan. Denk alleen maar aan de vermarkting van de zorg, of de misstanden bij de woningbouwcorporaties. Tegelijkertijd zien we ook allerlei nieuwe initiatieven van burgers die zich – vaak met behulp van digitale media – op nieuwe manieren organiseren rond zaken van algemeen belang.

Op het gebied van de publieke ruimte – plekken waar burgers elkaar kunnen ontmoeten – zien we een soortgelijke ontwikkeling. Enerzijds is de inrichting en programmering van de publieke ruimte lang veronachtzaamd. Maar de laatste tijd zien we een kentering. Burgers (en burger-professionals) claimen op nieuwe manieren – al dan niet tijdelijk – ruimtes voor publieke functies.

In het kader van het Trancity-project ‘Publieke Ruimte – Publieke Zaak’ besteden drie onderzoeken uitgebreid aandacht aan deze ontwikkelingen, als ook aan de samenhang tussen het belang van de publieke ruimte als ontmoetingsplaats en de organisatie van de publieke zaak:

  • Plekken van betekenis in de Schilderswijk. Trancity onderzocht het publiek domein in de Schilderswijk in Den Haag, in de beeldvorming de ultieme ‘probleemwijk’ van Nederland.
  • Wooncoöp. DUS Architects presenteert nieuwe vormen voor de woningbouwvereniging. Een pleidooi om de organisatievormen voor ons wonen opnieuw te bedenken.
  • Klik. Like! Share. The Mobile City introduceert een denkmodel waarmee we kunnen begrijpen hoe de ‘softwarelaag’ van digitale media de publieke ruimte verandert.

De drie digitale publicaties met de onderzoeksresultaten zijn nu gratis te downloaden via deze link.

Programma
Met als basis de drie onderzoeksrapporten is het volgende programma gevormd:

  • Lenneke Overmaat van Trancity over publiek domein in de Schilderwijk. Is er naast sociale interventie (achter de voordeur) een strategie voor wijkverbetering denkbaar die is gebaseerd op het versterken van de publieke ruimte? Zij praat daarover met drie gasten uit de Schilderswijk: Kaoutar Hadchoune,(Schilderswijktour), Yassine Abarkane (Stagehuis Schilderswijk) en Paul Vroemen (ING-kantoor, o.v.). Wat zijn hun plekken van betekenis en hoe dragen die bij aan ontmoeting en culturele uitwisseling?
  • Martijn de Waal en Michiel de Lange van The Mobile City vertellen in een duo-lezing hoe de opkomst van digitale media de manier waarop we de publieke ruimtes in de stad gebruiken verandert. Niet dat publieke ruimtes verdwijnen, of niet meer belangrijk zouden zijn. Wel dat ontmoeting tussen stedelingen anders wordt georganiseerd. Om deze verschuiving in kaart te brengen en de maatschappelijke gevolgen ervan bespreekbaar te maken ontwikkelde The Mobile City een denkmodel dat niet langer uitgaat van publieke ruimtes, maar van de manier waarop publieken zich organiseren. Ook gaan zij in op het publieke kunstproject ‘Binnen de lijnen’ dat in samenwerking met LUSTlab in de Haagse Schilderswijk is uitgevoerd.
  • DUS Architects (Hedwig Heinsman / Hans Vermeulen), Partizan Public (Joost Janmaat / Thijs Middeldorp) en de Open Coöp presenten de WoonCoöp! Een pamflet voor de nieuwe Amsterdamse woon-coöperatie. Reis mee via de Amsterdamse School en de principes van Rochdale, naar air-bnb woonmodellen en een woonwijk in Amsterdam Noord. Het pamflet geeft provocerende oplossingen, maar er zijn ook nog veel vragen. Daarom presenteert het WoonCoöp team de WoonCoöp Quiz. Met coöperatieve multiple choice vragen, een expert hulplijn én hele mooie prijzen!
  • De redacteuren van het programma – Simon Franke, Bart Lammers en Arnold Reijndorp – zullen voorafgaand en tussen de drie presentaties een aantal perspectieven openen op publieke ruimte in de stad, op nieuw maatschappelijk middenveld, op de burger-professional en nieuw vakmanschap. Zij presenteren hiermee hun essay dat deze fase van ‘Publieke Ruimte – Publieke Zaak’ afsluit.

Dit programma is een coproductie van Trancity en Pakhuis de Zwijger. ‘Publieke Ruimte – Publieke Zaak’ wordt financieel ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Pauwhoffonds en Gemeente Den Haag