De Stad
Jaar van de Ruimte

Proeftuin NL

De waarde van het experiment: leren door experimenteren.
maandag 9 nov 2015, 14.00
ma 9 nov 2015, 14.00
IJ Zaal

Onder de noemer Proeftuin NL gaan we in het kader van het Jaar van de Ruimte op zoek naar toekomstige ruimtelijke experimenten. Wat zouden nieuwe experimenten kunnen zijn? Wat is de waarde van experimenten? Hoe moeten deze experimenten eruit zien? En hoe zorgen we ervoor dat we voldoende leren van de experimenten?

In Nederland bestaat een sterke traditie in het experimenteren met ruimtelijke ordening en stedenbouw. Via programma’s als Voorbeeldplannen Vierde Nota, experimenten Volkshuisvesting, Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik, Belvedere-programma, programma Mooi Nederland etc. hebben talloze experimenten het licht gezien. Deze programma’s en bijbehorende experimenten waren ‘kinderen van hun tijd’. Ze verschilden in aanpak en instrumenten voor het aanjagen en opstarten van experimenten, het uitvoeren en begeleiden ervan, en het delen van kennis en leerervaringen.

Ook nu is de roep om innovatie groot, en zijn er ideeën en initiatieven te over. De opgaven en condities veranderen echter, wat vraagt om een andere aanpak van experimenten. En daarmee om een andere invulling van experimenteerbeleid. Juist doordat vele initiatieven bottom-up ontstaan, is het bovendien de vraag of we samen wel voldoende leren van het experimenteren.

Programma

13.30uur - Inloop
14.00uur - Welkom en opening

Edwin van Uum

14.05uur - Introductie: ontwikkelprincipes Manifest Jaar van de Ruimte
14.15uur - Presentatie: De waarde en urgentie van het experiment anno 2015
14.30uur - Podiuminterviews en discussie over 3 centrale themas

Ronde 1: Aanjagen en starten van experimenten
• Stadslab Breda: Hans Thoolen
• Stadslab Leiden: Arian van Rijssen

Ronde 2: Uitvoeren en begeleiden van experimenten
• Stadslab Buiksloterham Amsterdam: Frank Alsema
• IBA Parkstad: Thierry Goossens

15.30uur - PAUZE
15.45uur - Vervolg Podiuminterviews en discussie over 3 centrale themas

Ronde 3: Kennisdelen en leren van experimenten
• Experimenten Omgevingsvisie, BNSP: Geiske Bouma
• Nieuwe vormen van binnenstedelijke transformatie, Urhahn: Ad de Bont

16.15uur - Reflectie en discussie: over de thema’s en rollen van partijen
16.55uur - Conclusie: Nieuwe inzichten voor het Manifest en Meer

Hans Leeflang

17.00uur Afsluiting en borrel
maandag 9 nov 2015, 14.00
IJ Zaal
Deze 27 mensen waren aanwezig