De Stad

Personeelstekorten in de publieke sector

Hoe houden we docenten, verpleegkundigen en politiemensen in Amsterdam?
dinsdag 5 mrt, 20.00
di 5 mrt, 20.00
IJ Zaal

Uitpuilende klassen, sluitende ziekenhuisafdelingen en duizenden onopgeloste misdrijven door hevige personeelstekorten – het piept en kraakt in de hoofdstad. Oorzaken van de tekorten zijn verschillend voor elke sector; maar naar de oplossingen wordt overal hard gezocht. Wat zijn de meest innovatieve ideeën op dit moment? Welke organisaties zetten er op moment concrete stappen? En welke ‘out-of-the-box’ maatregelen zijn overdraagbaar naar andere sectoren? Deze avond onderzoeken we met vernieuwers hoe al die beroepen in de publieke sector, waar iedereen in de stad zo afhankelijk van is, ook daadwerkelijk ingevuld worden en blijven.

Freddify

Ayla Kok is de oprichter van Freddify. Freddify koppelt mensen met een zorghart aan organisaties met een personeelstekort. Hoe werkt dit precies? Werken deze zij-instromers nog lang & gelukkig in de zorg? En kan dit platform, door het aantrekken van nieuw talent, een uitkomst zijn voor de personeelstekorten in de zorg?

De Baaningenieurs

Luc Dorenbosch is een bijzondere sleutelaar. Hij kijkt onder de motorkap van bedrijven om te ontdekken of het werk aansluit bij wat men het best kan en wil. Werk uit elkaar trekken, en dan kijken of je de onderdelen anders kan organiseren, zonder dat het de betrouwbaarheid en fundamenten aantast. Hoe werkt dat in de praktijk? Is een andere visie op- en organisatie van werk noodzakelijk voor het oplossen van de huidige personeelstekorten?

Hybride Docent

Hybride docenten. Nooit van gehoord? Er zijn in Nederland ruim 50.000 hybride docenten die hun baan voor de klas combineren met een andere baan. Kees van der Velden is initiatiefnemer van het Expertisecentrum Hybride Docent en pleit voor een vernieuwende blik op het docentschap. Wat is zijn visie? En zijn hybride banen het werk van de toekomst?

House of Skills

Onze arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Hoe kunnen we mensen effectief voorbereiden op de economie van morgen? Volgens Annelies Spork, programmadirecteur van het House of Skills, ligt een deel van de oplossing in een meer op ‘skills’ georiënteerde arbeidsmarkt. Bij het House of Skills kunnen mensen terecht voor loopbaanadvies, informatie over de kansen en mogelijkheden in andere sectoren, en trainingen om nieuwe vaardigheden aan te leren. Op 14 december ondertekenden ruim 90 partijen het Regionaal Skillsakkoord Metropoolregio Amsterdam.

Maar wat vraagt zo’n flexibele arbeidsmarkt van werkenden, werkzoekenden en werkgevers? En wat betekent het precies voor het vraagstuk personeelstekorten in de publieke sector?

PlaytoWork

Wat voor baan wil je precies? En waar vind je die? Mbo’ers hebben vaak moeite met solliciteren en werkgevers om het juiste personeel te vinden. PlaytoWork is een gegamificeerd arbeidsbemiddelingsplatform voor mbo-ers, waar serious games gebruikt worden als vervanger voor traditionele e-assessments; slimme spelletjes spelen voor een baan.

Hoe werkt de app precies? Wat voor werkgevers zijn aangesloten? Cofounder en CEO Max Boodie vertelt ons meer over zijn matching platform, en de rol van PlaytoWork bij (het oplossen van) personeelstekorten.

dinsdag 5 mrt, 20.00
IJ Zaal
Deze 49 mensen waren aanwezig