De Stad

Passend wonen

Hoe kijken zogenoemde kwetsbare doelgroepen aan tegen de huisvestingsopgave in de stad?
dinsdag 14 nov 2017, 20.00
di 14 nov 2017, 20.00
Studio

Voor veel mensen is het momenteel lastig om een woning te vinden in Amsterdam, maar voor sommige doelgroepen, zoals mensen met sociale en/of medische problemen, is de situatie extra nijpend. In Amsterdam wordt nu 30% van de sociale woningvoorraad toegewezen aan kwetsbare doelgroepen en de roep is om dit percentage snel te verhogen. Hoe kijkt deze diverse doelgroep aan tegen de woningnood? Wat ervaren zij momenteel als de grootste opgave? Waar zien zij kansen en hoe kunnen we die gezamenlijk verwezenlijken? We laten het woord aan mensen met uiteenlopende achtergronden en gaan samen in gesprek over hoe mensen in kwetsbare omstandigheden succesvol kunnen wonen in Amsterdam.

Met onder anderen

Artie Ramsodit
Oprichter start up CitySolutions.nl en bestuurslid Cliëntenbelang Amsterdam
Zarina
Belangenbehartiger en ervaringsdeskundige zwerfjongeren
Alfons
Ondernemer in de creatieve sector en bewoner van de Kraaipan Oase

Artie Ramsodit opent de avond: voor welke woonopgave staan we nu? En hoe kunnen we samen in gesprek gaan om kansen te ontdekken voor deze uitdaging? Vervolgens gaan we in werksessies volgens de Wereldcafé methode aan de slag met een aantal casussen:

  • Zarina (26) raakte als jonge moeder door een gewelddadige scheiding dakloos. Na enkele maanden bankhoppen kreeg zij een kamer bij Timon, een organisatie gericht op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Zo kon haar dochter weer vaker bij haar verblijven omdat zij haar meer stabiliteit kon bieden. Na drie jaar kreeg ze een eigen woning in Amsterdam. Inmiddels heeft zij haar studie hervat en vertegenwoordigt ze de belangen van zwerfjongeren: wat kunnen we doen om samen met deze groep een stabiele woonsituatie te creëren?
  • Alfons, ondernemer in de creatieve sector, heeft een paar jaar geleden een plek gevonden in Amsterdam-Oost: de Kraaipan Oase, een woonvoorziening voor 32 volwassenen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Deze woonvoorziening is ontwikkeld door en in zelfbeheer van de familie van de bewoners en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een community. Vanuit deze woonvoorziening pakt Alfons na een zware periode de draad weer op; hij wordt daarbij goed begeleid zodat hij zijn droom van eigen ondernemer kan waarmaken. Daarvoor was Alfons 6 jaar dakloos. Vanavond deelt hij zijn ervaringen en de verbeterpunten die hij ziet ten aanzien van de huisvesting van bepaalde doelgroepen.
dinsdag 14 nov 2017, 20.00
Studio
Deze 66 mensen waren aanwezig