De Stad
Participatiedebat 2015

Meedoen maakt gezond: kiezen én delen

Wat is het effect van de keuzes die burgers, professionals en beleidsmakers maken?
maandag 23 nov 2015, 13.30
ma 23 nov 2015, 13.30
Grote zaal

Zorg en Welzijn komen elkaar door het kantelen steeds vaker tegen bij de burger. Zorgprofessionals en sociaal werkers vinden elkaar als samenwerkingspartner in de wijk. Want meedoen maakt gezond en gezondheid bevordert meedoen. Tijdens het zevende Participatiedebat op maandagmiddag 23 november ontmoet u burgers met bravoure, professionals met pioniersgeest en leiders met lef. Zij laten zien wat het betekent om zorg en welzijn met elkaar te verbinden en welke keuzes zij hiervoor hebben gemaakt.

De praktijken die de verbinding tussen sociaal en gezond leggen, zijn bezig met een opmars. Denk aan Welzijn op recept, Gezonde wijk Overvecht en Vitaal Vechtdal. Gemeenten zien meer dan ooit de meerwaarde en noodzaak van werken aan gezondheid. Burgers hebben genoeg van gefragmenteerde hulpverlening en organiseren hun hulp zelf. En organisaties verbreden hun werkterrein, maar lopen hier ook tegen disciplinaire grenzen aan. 

Wat betekent dat voor u als gemeente, zorgverzekeraar, zorginstelling of welzijnsorganisatie? Welke keuzes wilt of moet u maken? En wat heeft u daarvoor nodig? Movisie, Alles is Gezondheid en Pakhuis de Zwijger nodigen u van harte uit om aan dit gesprek deel te nemen.

Voor wie?

Burgers met bravoure, professionals met pioniersgeest en bestuurders met lef die zorg & welzijn met elkaar willen verbinden.

Programma

13.30 uur - Inloop
14.00 uur Welkom

door dagvoorzitter Mirjam de Rijk

14.10 uur​​ De gezonde participatiesamenleving

Hoe ziet de gezonde participatiesamenleving eruit? En wat levert dit de burger op? Burgemeester Jan van Zanen schetst een lonkend perspectief.
Door: Jan van Zanen (Burgemeester van Utrecht)

14.20 uur​​ Van kantelen naar doorrollen.

De kantelbeweging in Welzijn en Zorg kort uitgelegd. Waar kan het kantelen ons brengen? En hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen kantelen, maar vooral ook blijven doorrollen en innoveren?
Door: Aletta Winsemius (verkenner bij Movisie)

14.30 uur​ Kantelen in de praktijk

In gesprek met de burger met bravoure, de professional met pioniersgeest en de leider met lef. Wat hebben ze bereikt? Wat hebben ze hiervoor moeten doen en laten? Wat is de grootste bottleneck en doorbraak geweest? Wat is volgens hen de rol van burgers, professionals en leiders in het kantelingsproces?

15.05 uur ​​Pauze
15.20 uur​​ Blik op uw eigen praktijk, uw eigen keuzes

Interactieve sessie waarbij u met elkaar uitwisselt over de uitdagingen in uw eigen praktijk.

16.15 uur ​​Botsende belangen of iedereen blij? Debat met de zaal en sprekers

Hoeveel ruimte krijgen nieuwe werk- en denkwijzen van de gevestigde orde? Werkt concurrentie tussen organisaties en domeinen als katalysator of rem bij het kantelen? En bij welk eindresultaat is de burger het beste af?

17.00 uur Borrel