De Stad

Participatie en re-integratie

In de serie Van Verzorgingsstaat naar Doe-Het-Zelf Burger
woensdag 13 mei 2015, 18.00
wo 13 mei 2015, 18.00
Workspace

De Verzorgingsstaat wordt verbouwd als nooit te voren. Gedreven door tekort aan geld en de opvatting dat de overheid mensen teveel verantwoordelijkheid uit handen heeft genomen, tuigt de overheid de participatiesamenleving op. Uitgangspunt is dat mensen verantwoordelijk zijn voor zichzelf en anderen. Pas wanneer er op niemand meer een beroep kan worden gedaan, is er een rol voor de overheid. De lokale overheid, om precies te zijn. Want die staat het dichtst bij burgers.

De overheid voegde de daad bij het woord. Per 1 januari zijn veel taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en toeleiding naar werk bij de gemeenten neergelegd. Zij moeten voor minder geld meer resultaten gaan boeken. Deze overdracht is ook wel bekend onder de naam Drie Decentralisaties. Sommige taken voert de gemeente zelf uit, andere heeft ze uitbesteed. Maar vooral de burger zelf is aan zet.

In de serie “Van Verzorgingsstaat naar Doe-Het-Zelf Burger” vertellen drie Amsterdamse bestuurders over hun eerste ervaringen met de nieuwe verantwoordelijkheden en verhoudingen.

Gemeenten waren al lang verantwoordelijk voor de toeleiding naar werk van mensen met een bijstandsuitkering. Dat was al niet makkelijk; veel mensen in de bijstand komen daar op eigen kracht vrijwel niet uit. En de afgelopen jaren werd er op de toeleiding naar werk draconisch bezuinigd. De nieuwe Participatiewet – onderdeel van de Drie Decentralisaties – verruimt de verantwoordelijkheid naar mensen met een geestelijke, fysieke of psychiatrische beperking. Tegelijk worden de sociale werkplaatsen afgebouwd. Oude regelingen blijven op hoofdlijnen van toepassing op mensen die daar al onder vielen.

Arjan Vliegenthart is wethouder Werk, Inkomen en Participatie van de gemeente Amsterdam. Hij vertelt in dit college over de veranderingen op het terrein van participatie en re-integratie en de eerste praktijkervaringen van de gemeente Amsterdam daarmee.

De serie Van Verzorgingsstaat naar Doe-Het-Zelf Burger bestaat uit een drietal colleges van Mariënne Verhoef over de veranderingen in de Jeugdzorg, Eelco Damen over de Zorg en Arjan Vliegenthart over participatie en re-integratie.

woensdag 13 mei 2015, 18.00
Workspace
Deze 84 mensen waren aanwezig