De Stad

Ouderenhuisvesting zonder eenzaamheid

Werksessie: wat kunnen wij doen om ouderenhuisvesting te creëren die eenzaamheid vermindert?
maandag 20 nov 2017, 20.00
ma 20 nov 2017, 20.00
Workspace
Reageer

Steeds meer ouderen zullen in hun eigen woning blijven wonen en zelf hun zorg moeten regelen. In Amsterdam hebben we het nu over 12% van de bevolking, en de prognose is dat dit zal stijgen naar 16% van de bevolking in 2030. Deze oudere Amsterdammer heeft een verhoogde kans op eenzaamheid. In de themasessie op 7 november onderzoeken we wat wetenschap, beleid en praktijk kunnen bijdragen om eenzaamheid onder deze doelgroep te verminderen. Tijd om het gesprek voort te zetten in een intiemere sessie waarbij we verdiepen, prioriteren, inzoomen, experimenten duiden en onderzoeksresultaten te delen.

We beginnen met een korte introductie en  terugblik  op de themasessie “ouderenhuisvesting zonder eenzaamheid” van 7 november door Age Niels Holstein, programmamanager ouderenhuisvesting gemeente Amsterdam. Daarna laten we enkele fragmenten van de documentaire “Een nieuwe Morgen” zien en gaan we in gesprek met Kim Brand, de regisseur van deze documentaire. Gelijk daarna gaan we in deze verdiepende werksessie met elkaar in gesprek over wat wij kunnen doen om ouderenhuisvesting te creëren die eenzaamheid vermindert?

Docu: Een Nieuwe Morgen

Wanneer een verzorgingstehuis in Utrecht door bezuinigingen te maken krijgt met leegstand, besluit de directie ouderenwoningen aan jongeren en jonge gezinnen te verhuren. In ‘Een Nieuwe Morgen’ volgt documentairemaakster Kim Brand zowel de oudere als jongere bewoners en ontdekt dat het samenbrengen van deze twee groepen niet altijd vanzelf gaat. We gaan in gesprek met de makers en laten alvast wat fragmenten zien van de documentaire die in het voorjaar van 2018 bij HUMAN wordt vertoond.

Experts en professionals

Ben jij (professioneel) actief op het gebied van eenzaamheid, maar zit je (nog) niet in het stedelijk netwerk van aandeelhouders? Dan ben je van harte uitgenodigd om aan te schuiven. Let wel, dit is een Community of Practice bijeenkomst voor experts en professionals. Ben je geïnteresseerd in het thema signaleren en eenzaamheid, maar geen expert of professioneel betrokken? Hou dan onze website in de gaten voor één van onze thema avonden over eenzaamheid.

Wat is een Community of Practice?

In een ‘Community of Practice’ staat leren centraal; al lerende doen en verbeteren. Het uitgangspunt is een vraagstuk bij de aanpak van eenzaamheid, bijvoorbeeld signaleren. Bij het gekozen vraagstuk worden gericht deelnemers uitgenodigd. De groep is een stuk kleiner dan bij de Themabijeenkomsten en omvat ca. 30 deelnemers. Een deskundige vertelt vanuit onderzoek en wetenschap wat de laatste stand van zaken is. Vervolgens gaan deelnemers met elkaar in gesprek. De bijeenkomst sluit af met de vraag: wat gaan we nu doen? Als er mensen enthousiast zijn, kunnen zij bijvoorbeeld een kernteam vormen en verder met elkaar leren of met elkaar de praktijk verbeteren. Dit kan ook leiden tot het ontwikkelen van een praktijkaanpak.

maandag 20 nov 2017, 20.00
Workspace
Deze 24 mensen waren aanwezig