De Stad
Connecting College and Community

Open netwerkbijeenkomst

Voor iedereen die zich bezighoudt met divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs in Amsterdam.
maandag 2 dec 2019, 20.00
ma 2 dec 2019, 20.00
Studio

Wie voelen zich thuis binnen hogere onderwijsinstellingen en wie niet? Hoe manifesteren sociale en culturele ongelijkheid en segregatie zich in het onderwijs en hoe kunnen we deze cyclus doorbreken? Met wie komen studenten in aanraking binnen en buiten collegezalen? En hoe kunnen instellingen een brug slaan naar diverse communities in de stad?

Met het project Connecting College en Community proberen we verbinding tussen verschillende onderwijsinstellingen, maatschappelijke kwesties en diverse groepen in de stad te stimuleren. Hierdoor kunnen hogere onderwijsinstellingen (HBO en WO) zich beter inzetten voor een rechtvaardige en inclusieve stad. Iedereen is welkom voor deze open netwerkbijeenkomst; om te luisteren, bij te dragen en nieuwe connecties op te doen.

20:00-20:20

Presentatie opzet Amsterdams Akkoord Inclusief Hoger Onderwijs

20:20-20:40

Vragen en opmerkingen uit de zaal

20:40-21:15

Uiteen in themagroepen

21:15-21:30

Afronding

Waarom inclusief, en rechtvaardig hoger en wetenschappelijk onderwijs?
Een groot deel van zowel de sociale als culturele ongelijkheid in de stad komt voort uit een koloniaal verleden en andere migratiegeschiedenissen. Deze ongelijkheden worden nog dagelijks gereproduceerd en uiten zich in onderwijssegregatie, kansenongelijkheid en een te sterke scheiding tussen verschillende onderwijsniveaus en diverse groepen in de maatschappij. Ook binnen het hoger en wetenschappelijk onderwijs zien we dat bepaalde groepen minder worden gerepresenteerd  en dat maatschappelijke verbinding met diverse gemeenschappen in de stad af en toe ver te zoeken is. Hoewel ‘inclusiviteit’ hoog op de agenda van verschillende kennisinstellingen staat en verschillende Chief Diversity Officers in het leven geroepen zijn de afgelopen jaren, lijkt er nog veel te behalen te zijn op het gebied van kwalitatief hoger onderwijs voor iedereen en bijbehorende maatschappelijke betrokkenheid.


Achtergrond
Sinds de tweede editie van het stedelijk innovatiefestival WeMakeThe.City in 2019 zijn we bezig om een netwerk op te bouwen van individuen, groepen en instellingen die zich hard maken voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger en wetenschappelijk onderwijs. Met een kleine kerngroep hebben we de afgelopen maanden de eerste stappen richting een ‘Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs voor Iedereen’ gezet,  om dit in juni 2020 voor te kunnen leggen aan de besturen van een aantal Amsterdamse instellingen. Echter, wij hebben de waarheid niet in pacht en willen iedereen betrekken in het opstellen van een akkoord. Het doel van het netwerk en het akkoord is om alle actieve eilandjes die zich voor inclusief en maatschappelijk betrokken onderwijs inzetten, te verbinden en het werk voor iedereen gemakkelijker te maken; we kunnen veel van elkaar leren en elkaar aanvullen. Op deze netwerkbijeenkomst presenteren we graag de voortgang en zijn we benieuwd naar feedback en input vanuit het netwerk. Ook zijn we benieuwd naar initiatieven vanuit instellingen of groepen die ervaringen willen delen met de rest van het netwerk.

maandag 2 dec 2019, 20.00
Studio
Deze 28 mensen waren aanwezig