De Stad
Onzichtbaar Nederland Meet Up

Make Holland great again

Wat zijn de lessen uit Onzichtbaar Nederland voor de politiek?
donderdag 2 mrt 2017, 20.00
do 2 mrt 2017, 20.00
Studio

Op 15 maart zijn de verkiezingen. Kiezers hebben behoefte aan een visie voor de toekomst van politieke partijen over Nederland, zo blijkt uit onderzoek van het SCP. Tegelijkertijd ontbreekt deze visie bij politieke partijen. Tijd om de politiek wat richting te geven. Wat zijn de lessen uit Onzichtbaar Nederland voor de politiek? Waar moet je als kiezer op letten als de toekomst van Nederland je aan het hart gaat? En wie gaat er eigenlijk over de ruimte in Nederland? Wie neemt de leiding? Is dat de overheid, de burger, de gemeentes of het bedrijfsleven? En wie is de eigenaar van de technologie en de platforms die deze toekomst gaan vormgeven? Praat mee over de toekomst van ons land.

Over deze vragen gaan we in gesprek. Niet alleen met de experts, maar juist ook met jou, dat we uitdrukkelijk uitnodigen om mee te praten en stemmen over de stellingen. Kunnen we op deze avond tot een gezamenlijk perspectief komen? We kijken op deze avond naar de toekomst aan de hand van drie perspectieven: energie, mobiliteit/vervoer en nieuwe technieken als 5g en de mogelijkheden en gevaren ervan. Daarboven hangen steeds twee vragen: wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen in/op stad en platteland, en nog belangrijker: wie gaat dit allemaal regelen?

Het Panel

  • Pallas Agterberg is sinds het begin van deze eeuw actief in de energiesector. In 2008 werd ze directeur Strategie bij Alliander. Pallas Agterberg ontving de eerste Cruquius Penning vanwege haar innovatieve en dwarse denkwijze. Pallas is dagelijks aan het denken over de toekomst van (duurzame) energie en vindt dat we afmoeten van het huidige energiesysteem. Energie, zegt zij, moet ‘bereikbaar, betaalbaar en betrouwbaar’ zijn. Nu, maar vooral ook in de toekomst. En we moeten nu al nadenken over wie straks de eigenaar is van energie- maar ook van telecomnetwerken.
  • Planoloog en hemelbestormer Zef Hemel geeft sinds 2004 als directielid leiding aan de Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam. Sinds januari 2012 bezet hij de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken. Hemel is voor grote stedelijke regio’s. ‘Om economisch te overleven heeft Nederland een écht grote stad nodig. Amsterdam moet verdubbelen in omvang.’
  • Als er een iemand in Nederland al lang met duurzaamheid en de energietransitie bezig is dan is het Jacqueline Cramer, en wel in heel veel gedaantes. Cramer is voor een overheid die de lead neemt: ‘Het is heel leuk als iedereen zijn eigen composthoopje heeft, maar dat is totaal inefficiënt. We moeten energie, mobiliteit en grondstoffen centraal regelen, op een slimme manier.’
  • Marleen Stikker (1962) is directeur en medeoprichtster van Waag Society en pionier op het gebied van internet en technologie. Al in 1994, toen internet de gewone burger nog niet bereikt had, was Marleen de oprichter van ‘De Digitale Stad’ met als doel om ’technologie toe te eigenen voor het publieke domein, voor gewone mensen, dus niet per se hackers en nerds.’ Een doel wat belangrijker is dan ooit in een tijd waarin technologie ons leven beheerst en overheden en grote bedrijven proberen elk domein, of het nu energie is of vervoer, te beheersen.

Over Onzichtbaar Nederland

Geen land ter wereld dat zo vaak is omgeploegd, bedijkt, heringericht en weer volgebouwd. Soms zijn sporen uit het verleden nog zichtbaar als littekens in het landschap, vaker zijn ze voorgoed gewist. Met foto’s van toen en nu, animaties en visualisaties laat Onzichtbaar Nederland de verandering van ons land zien.

donderdag 2 mrt 2017, 20.00
Studio
Deze 55 mensen waren aanwezig