Creatieve Industrie
Global Trends
Gebiedonline update 3

Onze online platformen

Digitaal strateeg Ruurd Priester presenteert zijn publicatie 'Onze online platformen'.
dinsdag 9 mei 2017, 19.30
di 9 mei 2017, 19.30
Workspace

Na jaren van enthousiasme wordt duidelijk dat aan de online platformen uit Silicon Valley ook nadelen kleven. Ze omzeilen bijvoorbeeld instituties waar we onze democratie in dachten te hebben geborgd. De behoefte aan een tegenkracht groeit – aan online platformen die als puntje bij paaltje komt de publieke zaak dienen in plaats van het belang van de aandeelhouders. In Amsterdam organiseren meer dan 90 buurtnetwerken zich met behulp van online platformen. Sinds 2010 neem dit aantal snel toe. De beweging ontstaat bottom-up, hanteert steeds vaker een coöperatief model en vormt een proeftuin voor lokale democratische vernieuwing. Wat is er precies aan de hand en hoe kan dit fenomeen worden benut en versterkt?

De afgelopen twee jaar heeft digitaal strateeg Ruurd Priester deze ontwikkelingen bestudeerd – als onderzoeker bij de HvA en mede-initiatiefnemer van coöperatie Gebiedonline. Deze avond is de lancering van zijn publicatie Onze online platformen en start met een presentatie van zijn bevindingen en concrete adviezen. Na de presentatie is er een korte plenaire discussie. Daarna volgt een inventarisatie van interesses en is er volop ruimte daar in groepen met elkaar over in gesprek te gaan. Het kan daarbij gaan over grote vragen met betrekking tot eigendom van online platformen, maar ook over concrete vragen over de werking van online buurtplatformen.

Deze bijeenkomst is de derde in een serie vanuit online buurtplatform Gebiedonline. Gebiedonline is in 2012 ontstaan als buurtwebsite Hallo IJburg in Amsterdam. Ook buiten IJburg groeide de interesse in gebruik van de website. Daarom is de techniek algemeen toepasbaar gemaakt en in een coöperatie ondergebracht: Gebiedonline. Vanaf begin 2016 is het online platform beschikbaar voor de leden van deze coöperatie. Dit zijn vertegenwoordigers van uiteenlopende netwerken in verschillende dorpen en steden in Nederland. Het platform ondersteunt deze bottom-up initiatieven via informatie-uitwisseling, door verbindingen te leggen en door mensen te activeren en te helpen meer zelf te doen. Alle leden zien in lokaal georiënteerde stedelijke netwerken een motor van noodzakelijke maatschappelijke en democratische vernieuwing. Door samen te werken wordt het platform beter en gaan de kosten omlaag. De coöperatie heeft geen winstoogmerk en wil dat zoveel mogelijk mensen in lokale netwerken samen waarde kunnen creëren met behulp van (en in) hun eigen online platform.

Begin 2017 zijn 22 buurtnetwerken lid van de coöperatie. Onder andere uit Amersfoort, Amsterdam, Gouda en Lisserbroek. In Amsterdam wordt het platform in alle Stadsdelen ingezet. Het merendeel van de leden zal tijdens deze avond aanwezig zijn.

dinsdag 9 mei 2017, 19.30
Workspace
Deze 73 mensen waren aanwezig