De Stad

Ongelijkheid in Onderwijs

Kansenongelijkheid in onderwijs is nog altijd een groot probleem, wat zijn de institutionele factoren die dit in de hand werken en hoe komen we verder?
vrijdag 13 dec 2019, 20.00
vr 13 dec 2019, 20.00
IJ Zaal

De Amsterdamse gemeente heeft 9,2 miljoen euro toegezegd om kansenongelijkheid aan te pakken in het onderwijs, niet onterecht gezien het feit dat Nederland binnen Europa relatief erg slecht scoort op kansengelijkheid in het onderwijs. Tijdens de avond worden de institutionele structuren uitgelegd die ongelijkheid in stand houden. Daarnaast wordt gekeken naar de nalatigheid van politiek en beleid om concrete en meetbare doelen tot stand te brengen. Ten slotte, delen ervaringsdeskundigen verhalen over de impact van racisme en achterstelling in het Nederlandse onderwijs en presenteert een nieuw burgerinitiatief zich met een call to action van onderop.

Onderwijs en Arbeidsmarkt Waarheid en Verzoeningscommissie
De Verzoeningscommissie wil van onderop een herstelplan bedenken en uitvoeren voor het onderwijs aan (klein)kinderen met een immigranten, vluchtelingen en expats achtergrond in het reguliere onderwijs, inclusief een plan voor de arbeidsmarkt nadat zij hun scholing hebben afgerond. Het plan is om dit te doen aan de hand van 5000 verhalen, bestaande uit ervaringen van  scholieren en hun Grootfamilies. Bij dit initiatief worden betrokken: niet-onderwijsgevend personeel, leerkrachten, directies, schoolbesturen, toezichthouders van het hele Amsterdamse onderwijs, de verantwoordelijk wethouders van Amsterdam, Ministerie van OCW en/of overige verantwoordelijken van de arbeidsmarkt.

vrijdag 13 dec 2019, 20.00
IJ Zaal
Deze 82 mensen waren aanwezig