De Stad

(On)gelijkheid in de participatiesamenleving

In hoeverre vergroot de participatiesamenleving de verschillen tussen kansarm en kansrijk?
maandag 18 dec 2017, 20.00
ma 18 dec 2017, 20.00
Studio

Sinds vier jaar zet de overheid steeds meer in op de zelfredzaamheid van burgers. In de participatiesamenleving lost de overheid niet meer alle problemen op, maar moet je het voor een groot deel zelf doen. Maar dat lukt niet iedereen. Hoewel een deel van de bevolking zich met succes zelf weet te organiseren via burgerinitiatieven, blijft een ander deel achter. In hoeverre vergroot de participatiesamenleving de verschillen tussen stad en platteland en tussen kansarm en kansrijk? Welke verantwoordelijkheid heeft de overheid? En wat zijn de lessen die we hebben geleerd voor de toekomst? Evelien Hoekstra en Pieter De Stefano van de ParticipatiePraktijk benoemen de uitdagingen die zij in hun onderzoek tegenkwamen en starten het gesprek om tot een actieagenda te komen.

De overheid vraagt steeds meer van de burger. Maar lukt het iedereen om zelfredzaam te zijn? Keukentafelgesprekken zijn gericht op wat je zelf nog kunt doen, schuldhulpsanering is gericht op financiële zelfredzaamheid, tegenover een uitkering moet een tegenprestatie staan. Veel mensen willen participeren, maar niet iedereen kan dat of kan alles helemaal zelf. Juist kwetsbare mensen hebben behoefte aan een overheid die naast hun staat en niet te moeilijk doet als het niet gaat. Hoe kan de overheid mee-participeren, in plaats van zichzelf verliezen in regels, protocollen en anonieme instituties?

Een andere belangrijke vraag van de avond gaat over burgerinitiatieven. Kunnen burgerinitiatieven overheidstaken overnemen? Wie zorgt ervoor dat niemand buiten de boot valt? Hebben kwetsbare mensen ook aansluiting bij initiatieven? Hoe duurzaam en kwetsbaar zijn burgerinitiatieven?

Tot slot heeft iedereen recht op dezelfde mate van verzorging. Door de decentralisaties, de krimp op het platteland en de nadruk op ‘zelfdoen’ ontstaan er grote verschillen tussen mensen en gaat het meer en meer uitmaken waar je wieg of huis staat en hoe goed je kunt participeren. Biedt dat kansen voor ambitieuze mensen of is het een bedreiging voor de gelijkheid? Welke verschillen tussen stad en platteland moeten beschouwd moeten worden als onwenselijke vormen van ongelijkheid en welke zijn mogelijk juist positief.

maandag 18 dec 2017, 20.00
Studio
Deze 118 mensen waren aanwezig