De Stad

Onderwijsongelijkheid in meertalig Amsterdam

Weekendscholen in Amsterdam: uitdagingen, overeenkomsten en verschillen.
donderdag 10 jan, 20.00
do 10 jan, 20.00
IJ Zaal
Reageer

Amsterdam heeft 180 verschillende nationaliteiten en ruim de helft van de schoolkinderen heeft een andere taal als moedertaal. Daarnaast is 2019 het jaar van inheemse talen. Maar de meeste van deze talen zijn uitgesloten van school; er is sprake van een grote rijkdom in onze stad die we verwaarlozen. Amsterdam huisvest een enorm aanbod aan weekendscholen, variërend in taal- en cultuuronderwijs. Welke diensten bieden weekendscholen en welke functie vervullen ze voor verschillende gemeenschappen in de stad? Dit programma onderzoekt weekendscholen die onderwijs in (moeder) talen bieden. Wat zijn uitdagingen, overeenkomsten en verschillen? Wat moet er veranderen, waarom en hoe?

Zijn weekendscholen welkom?
In dit programma praten we over de verschillende moeilijkheden of juist overeenkomsten waarmee weekendscholen en andere buitenschoolse taalaanbieders wordengeconfronteerd. Sommige scholen bestaan al meer dan dertig jaar, terwijl sommige nog dit kalenderjaar zijn opgericht. Wat bieden weekendscholen aan als aanvulling op het reguliere onderwijs? Waarom worden bepaalde weekendscholen uitgelicht en gestigmatiseerd en andere niet? Welke gemeenschappen maken veel gebruik van weekendscholen en welke (opvallend) weinig? Wat zegt dit ons over het belang van het leren en spreken van moedertalen?

Vanuit het oogpunt van democratie vragen we wat de realiteit is van onze grootste groepen, zoals de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen in Amsterdam. Wat is de realiteit in de zwarte gemeenschap vanuit een historisch perspectief en ons koloniale verleden? Wat zijn de behoeftes en ervaringen van verschillende generaties binnen dit debat? Uiteindelijk zal worden bevraagd of, waarom en hoe het Amsterdamse weekendscholen-landschap moet veranderen. We doen dit met docenten, onderzoekers, beleidsmakers en de oprichters van verschillende scholen.

De avond zal uit drie verschillende blokken bestaan. In het eerste blok spreken we met Ellen-Rose, Carine, Bozena and Hilda om een algemeen beeld te schetsen van weekendscholen in Amsterdam. In het tweede blok zullen Tarek, Ismail and Umayya het hebben over Turkse en Arabische scholen. In het derde blok zullen Ruben en Kwasi het woord nemen over weekendscholen binnen verschillende zwarte gemeenschappen.

donderdag 10 jan, 20.00
IJ Zaal
Deze 71 mensen waren aanwezig