De Stad

Onderwijsongelijkheid in meertalig Amsterdam

Weekendscholen in Amsterdam: uitdagingen, overeenkomsten en verschillen.
donderdag 10 jan 2019, 20.00
do 10 jan 2019, 20.00
IJ Zaal
Reageer
Volg dit programma via de livestream

Amsterdam heeft 180 verschillende nationaliteiten. Meer dan de helft van de Amsterdamse schoolkinderen heeft een andere taal als moedertaal. Maar de meeste van deze talen zijn uitgesloten van school; er is sprake van een grote rijkdom in onze stad die we verwaarlozen. Amsterdam huisvest een enorm aanbod aan weekendscholen, variërend in taal- en cultuuronderwijs. Welke diensten bieden weekendscholen en welke functie vervullen ze voor verschillende gemeenschappen in de stad? Deze derde bijeenkomst van de Multilingual Amsterdam-serie gaat over weekendscholen die onderwijs in (moeder) talen bieden. We hebben een overzicht gemaakt van de weekendscholen in Amsterdam. Wat zijn uitdagingen, overeenkomsten en verschillen? Wat moet er veranderen, waarom en hoe?

Zijn weekendscholen welkom?
In dit programma praten we over de verschillende moeilijkheden of juist overeenkomsten waarmee weekendscholen en andere buitenschoolse taalaanbieders geconfronteerd worden. Sommige scholen bestaan al meer dan dertig jaar, terwijl sommige nog dit kalenderjaar gesticht werden. Wat bieden weekendscholen aan als aanvulling op het reguliere onderwijs? Waarom worden bepaalde weekendscholen uitgelicht en gestigmatiseerd en andere niet? Welke gemeenschappen maken veel gebruik van weekendscholen en welke (opvallend) weinig? Wat zegt dit ons over het belang van het leren en spreken van moedertalen?

Vanuit het oogpunt van democratie vragen we wat de realiteit is van onze grootste groepen, zoals de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen in Amsterdam. Wat is de realiteit in de zwarte gemeenschap vanuit een historisch perspectief en ons koloniale verleden? Wat zijn de behoeftes en ervaringen van verschillende generaties binnen dit debat? Uiteindelijk zal bevraagd worden of, waarom en hoe het Amsterdamse weekendscholen-landschap moet veranderen. We doen dit met onderwijzers, onderzoekers, beleidsmakers en de oprichters van verschillende scholen.

donderdag 10 jan 2019, 20.00
IJ Zaal
Reserveer
Deze 77 mensen zijn aanwezig