Global Trends

Normaal doen?

Mark Rutte in gesprek met Turkse Nederlanders.
woensdag 24 mei 2017, 19.00
wo 24 mei 2017, 19.00
IJ Zaal

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen waren integratie, identiteit en normen en waarden een constant onderwerp van het debat. Verder hebben de recente gebeurtenissen tussen Nederland en Turkije en de uit de hand gelopen demonstratie in Rotterdam deze discussie nog verder doen oplaaien. Ook heeft de “pleur op!” opmerking van minister-president Rutte afgelopen zomer in het tv-programma Zomergasten het nodige teweeg gebracht. In het programma riep hij op om te vertrekken als je je niet aan de Nederlandse normen en waarden houdt. Voor vele Turkse Nederlanders was dit een bevestiging van tweederangs burgerschap gezien de ontevredenheid onder velen over de koers en het beleid van het kabinet in de afgelopen vier jaar. In deze talkshow met Mark Rutte krijgen jongeren de kans om hún stem te laten horen en gaan ze het gesprek aan met de premier, waarbij het uitgevoerde beleid door de premier kan worden toegelicht. Want hoe moeten we nu verder? Wat is er nodig voor de toekomst? En wie pakt daarbij wat op?

https://www.youtube.com/watch?v=Mx04YMtMDZs

woensdag 24 mei 2017, 19.00
IJ Zaal
Deze 157 mensen waren aanwezig