De Stad

No time to waste land

Onder welke voorwaarden kan een match ontstaan tussen braakliggend terrein en initiatief?
donderdag 13 dec 2012, 20.00
do 13 dec 2012, 20.00
Studio

Deze keer bespreken we een terugkerend onderwerp: de rol van de creatieve industrie in verschillende fasen van stedelijke ontwikkeling.

Als direct gevolg van de economische crisis wordt een groot aantal braakliggende terreinen in de stadsregio Amsterdam voorlopig niet bebouwd. Een braakliggend terrein kost de eigenaar veel geld en is niet aantrekkelijk voor de buurt. Daarnaast zijn er verschillende particulieren en bedrijven met een initiatief op zoek naar een (tijdelijk) terrein.
Onder welke voorwaarden kan een match ontstaan tussen terrein en initiatief? Onder de sprekers zijn: Jesse Limmen (Magneet Festival), Wouter Valkenier (Hanneke’s boom), Jeroen Jonkers (Stichting Hotel Buiten) en Gert Peter Vos (gemeente Zaanstad).

De tweede helft van de avond is een matchmakingsessie tussen initiatiefnemers en aanbieders van braakliggende terreinen (waaronder: Inverdan, Zaan IJ en Hembrug)