De Stad
Global Trends

Nieuwe Planningsmethoden

Nieuwe vormen van planning voor het Jaar van de Ruimte.
donderdag 8 okt 2015, 19.30
do 8 okt 2015, 19.30
Grote zaal

De manier waarop wij onze ruimte plannen is de laatste jaren flink veranderd. Waar vroeger de klassieke methoden en blauwdrukplanologie domineerden, zien we nu steeds vaker dat initiatieven van onderaf de invulling van de ruimtelijke planning bepalen. Steeds vaker gebruiken zij hiervoor nieuwe en innovatieve planningsmethoden en -instrumenten. Hoogste tijd dus om deze nieuwe vormen van planning onder de loep te nemen.

De avond zal beginnen met een inleiding op nieuwe planningsvormen, met daarbij ook een blik op de toekomst. Vervolgens zullen verschillende nieuwe planningsmethoden en –instrumenten aan bod komen. Variërend van visualisatie tot simulatie tot co-creatie. Welke instrumenten kunnen waarvoor ingezet worden? En voor wie zijn de nieuwe instrumenten en methoden eigenlijk bedoeld?

Jaar van de Ruimte

Deze avond staat echter niet op zichzelf, maar in relatie tot het Jaar van de Ruimte dat toewerkt naar een manifest over de ruimtelijke toekomst van Nederland. In dit manifest mogen de nieuwe planningsmethoden en –instrumenten natuurlijk niet ontbreken. Zodoende zullen we tijdens deze avond ook opzoek gaan naar hoe de verschillende planningsmethoden en –instrumenten ingezet zouden kunnen worden vanuit een landelijk schaalniveau. En hoe deze kunnen bijdragen aan het vormgeven van de ruimtelijke toekomst van Nederland.

Programma

19.30u - Opening
19.35u - Presentatie door Kars Alfrink

Over nieuwe planningsmethoden. Gebaseerd op ‘Fragment 11: The Gameful City as Formation’ uit het boek 'The Gameful World'.

19.45 - Presentatie door Henk Scholten

Over geo-ict en innovatieve planningstechnieken in internationaal perspectief

19.55u - Kennis en Ervaring

Presentatie Open Source City door Mark van der Net
Presentatie Geodan Gamification door Ed Fennema

In gesprek aan de hand van een stelling

20.25u - Strategie

Presentatie Play the City door Ekim Tan
Presentatie Rezone the Game door Rolf van Boxmeer

In gesprek aan de hand van een stelling

20.55u - Ontwerp

Presentatie Buurtperspectief door Sander Sparenberg en Ewout Brouwer
Presentatie State of Flux door Donica Buisman

In gesprek aan de hand van een stelling

21.25u - Reflexie door Geert Rozinga

Bevindingen voor het manifest2040 van het Jaar van de Ruimte.

21.30 - Einde
donderdag 8 okt 2015, 19.30
Grote zaal
Deze 137 mensen waren aanwezig