De Stad

Nieuwe kansen voor overloopgemeenten?

Over woningdelen, startblok en trends in de regionale woningmarkt (WiRA2015)
maandag 13 jun 2016, 20.00
ma 13 jun 2016, 20.00
Grote zaal

Stadsregio Amsterdam bracht recent het rapport Wonen in de Regio Amsterdam 2015 uit, een grootschalig bewonersonderzoek naar woonvoorkeuren en trends in de regionale woningmarkt. Met een aantal opvallende conclusies. Senior-onderzoeker Jeroen van der Veer (AFWC, medeopdrachtgever) licht de belangrijkste trends uit het onderzoek toe.

1vdpB_86_Hoofddorp-Tudorpark_150829-008Debat

Meer regionale afstemming nodig over sociale woningvoorraad?
Liberalisering en verkoop van corporatiewoningen zorgt – zoals politiek afgesproken – voor een groter middensegment. Maar terwijl de sociale huursector krimpt, groeit juist de doelgroep weer. Wordt het tijd voor meer regionale afstemming voor het behoud van de sociale voorraad?

Bouwproductie – Nieuwe kans voor overloopgemeenten?
Haarlem, Amstelveen en Diemen blijken populaire bestemmingen voor Amsterdammers, terwijl traditionele overloopgemeenten als Haarlemmermeer, Purmerend en Almere uit de gratie lijken. Terwijl daar juist nog de ruimte is om veel en relatief goedkoop woningen toe te voegen. Zijn de woonvoorkeuren gewijzigd? Is er een imago-probleem? Is deze trend bij te buigen of moet de woningbouw geconcentreerd op plekken waar de WOZ-waarde het hoogste is?

Met o.a.

Pitch

3. TransformcityTransformcity: online tool voor gebiedsontwikkeling
Met het nieuwe interactieve gebiedsdashboard TransformCity hopen de makers een geschikte ‘tool’ te hebben ontwikkeld om de ideeën en plannen te delen, informatie uit te wisselen en samen te werken. Het eerste gebied dat via TransformCity wordt ontsloten in het kantorengebied Amstel III in Zuidoost.

Met

Stadsgesprek

PakhuisNUL20_2 Woningdelen 1vdpB-69 Friends tv-serieSoepeler regels woningdelen: wie wordt daar beter van?

Amsterdam wil woningdelen makkelijker maken en de regels voor kamerverhuur en verhuur aan woongroepen gelijktrekken. Wat overblijft zijn geluidseisen en de voorwaarde van een extra gemeenschappelijke kamer. Woningdelen leidt tot efficiënter gebruik van de schaarse ruimte in Amsterdam, maar wellicht ook tot meer overlast, verdere prijsopdrijving en verdringing van gezinnen uit de vrijesectorhuur.

Met o.a.

Interview

PakhuisNUL20_3 StartblokStartblok: blauwdruk voor huisvesting van statushouders?

Begin juli opent het Startblok in de Riekerhaven de deuren, een tijdelijk wooncomplex voor statushouders én Amsterdamse studenten en jongeren. De idee: gemengde huisvesting zorgt voor betere integratie van vluchtelingen én vergroot het aanbod van Amsterdamse woningzoekenden. Amsterdam heeft vier nieuwe tijdelijke locaties aangekondigd die een vergelijkbare gemengde bewonersgroep krijgen. Wat is die aanpak van Startblok precies? Wat zijn de do’s en don’ts?

Met o.a.

maandag 13 jun 2016, 20.00
Grote zaal
Deze 119 mensen waren aanwezig