De Stad

Batterij van de stad

Welke rol speelt de haven in de energietransitie van de regio Amsterdam?
dinsdag 18 apr 2017, 19.30
di 18 apr 2017, 19.30
IJ Zaal
Reageer

De regio Amsterdam moet uiteindelijk op duurzame energie draaien en de haven speelt hierin een cruciale rol. In de eerste aflevering van het drieluik De Amsterdamse Haven kijken we aan de hand van de energietransitie naar de toekomst van onze haven in relatie tot de stad.

Kolen, benzine, biomassa, warmte, wind en zonne-energie komen allemaal samen in de haven van Amsterdam. De noodzaak om over te stappen van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen is groot. Hoe verandert de haven door deze ontwikkeling? En met welk tempo? Zal de haven steeds meer een sleutelrol spelen in een betrouwbare en duurzame energievoorziening van de regio? Hoe gaat de toekomst van de energiekringloop tussen stad en haven eruit zien?

Programma

19.30 Welkom door moderator
19.35 Quiz facts and figures energie in de haven

Winnaar krijgt een prijs!

19.45 Interview Koen van Overtoom

Visie en ambities van het havenbedrijf

19.55 Keynote John Kerkhoven

Toekomstbeeld van de haven
Reacties van Natuur en Milieu & Vopak Nederland

20.10 Pitches van energiespelers uit de haven

- Nuon
- Senfal
- De Duurzame Energie Unie

20.20 Debat over toekomst van Amsterdamse haven

Met iedereen

21.30 Borrel
dinsdag 18 apr 2017, 19.30
IJ Zaal
Deze 94 mensen waren aanwezig