De Stad

Nieuwe competenties

In drie stappen naar professionalisering van coöperatieve gebiedsontwikkeling. Stap 3: nieuwe competenties voor omgang met communities.
dinsdag 17 feb 2015, 20.00
di 17 feb 2015, 20.00
Grote zaal

Pakhuis De Zwijger organiseert in samenwerking met Stadkwadraat en lectoraat Gebiedsontwikkeling en transitiemanagement van de Hogeschool Rotterdam drie bijeenkomsten over het professionaliseren van coöperatieve gebiedsontwikkeling. Deze alternatieve wijze van ontwikkeling is nu nog een niche, die op steeds meer plaatsen aanslaat. Het is tijd voor een professionaliseringslag. Zo kan de niche zich ontwikkelen tot een serieuze keuze in het palet van mainstream gebiedsontwikkelingsaanpakken, ook wanneer de markt weer aantrekt. Enige vaart daarbij is geboden.

Professionalisering bestaat eveneens uit een repertoire van wijzen van omgaan met coöperatieve gebiedsontwikkeling door gevestigde partijen. Op welke competenties worden gemeentelijke en andere professionals aangesproken? Wat is nu faciliteren? Is loslaten het nieuwe vastpakken? In de derde bijeenkomst gaan we dieper in op de competenties die ambtenaren en andere professionals nodig hebben om community’s succesvol te ondersteunen. We vragen ons af of het meehelpen van de creatie van publieke waarden buiten de overheid en commerciële partijen om andere vaardigheden en instelling vraagt. Moeten professionals nieuwe competenties ontwikkelen?

Competenties zijn te begrijpen als die persoonlijke vaardigheden die zorgen voor een succesvolle koppeling tussen willen en doen. Het gaat om leidinggeven, ondernemen, samenwerken, communiceren, creativiteit, analyseren, inleven, integriteit, moed, initiatief, inzet, flexibiliteit, coachen, leren, enzovoorts. Ze zitten voor een deel in je maar zijn te ontwikkelen. Produceren en reageren vraagt om andere competenties dan faciliteren en initiëren. Het is niet realistisch om van een projectleider te vragen plots op te treden als participatiemakelaar. Zeker wanneer de organisatorische context niet mee verandert. En toch verandert het werkveld snel.

Tijdens de bijeenkomst proberen we een beter inzicht te verkrijgen in de competenties die noodzakelijk zijn om succesvol met community’s om te gaan: Hoe kunnen professionals helpen bij het realiseren van publieke waarden buiten de eigen organisatie? Op welke prestatie wordt de professional dan beoordeelt? Wat vraagt faciliteren van de gemeentelijke organisatie?

dinsdag 17 feb 2015, 20.00
Grote zaal
Deze 154 mensen waren aanwezig