De Stad

Nieuwbouw van sociale huur

Hoe gaan de Provinciale Staten de nieuwbouw van sociale huur in Noord-Holland stimuleren?
maandag 11 mrt 2019, 20.00
ma 11 mrt 2019, 20.00
IJ Zaal

Woonvraagstukken overschrijden de gemeentegrenzen. Met de Provinciale Staten-verkiezingen in aantocht is het tijd voor een gesprek over de nieuwbouw van betaalbare woningen in de provincie Noord-Holland. Dat er grote behoefte is aan betaalbare nieuwbouw in met name de Metropoolregio Amsterdam, staat buiten kijf. De woningcorporaties willen 5.000 sociale huurwoningen per jaar bij bouwen. Maar hoe maakt het provinciebestuur dit mogelijk?

Waar kunnen de nieuwe woningen gebouwd? Binnenstedelijk of ook daarbuiten? Hoe zorgt de provincie dat nieuwbouwlocaties snel beschikbaar en bereikbaar zijn? Ongeveer 45% van de inwoners heeft een laag inkomen. Maar per gemeente verschilt het aanbod van betaalbare woningen en ook de plannen daarvoor. Kan de provincie de regie pakken om meer evenwicht in betaalbaar woningaanbod tussen gemeenten aan te brengen? Kan de provincie ook zorgen dat bedrijven worden verplaatst voor woningbouw? Hoe strikt hanteert de provincie de geluidscontouren van Schiphol? Er zijn veel vragen en dilemma’s. De woningcorporaties willen met de politiek en andere partijen in debat en op zoek naar oplossingen. Waar zijn de politici het nu al over eens en leidt dat al tot afspraken voor de nieuwe coalitie?

Wat gaan we doen?

Bouwen, bouwen, bouwen lijkt het devies. Maar voor wie, waar en kan dat overal? De politici gaan in debat over de volgende drie thema’s:

  1. Voor wie gaat er gebouwd worden in Noord-Holland? Hoeveel sociale huurwoningen komen erbij? Bovendien is het aanbod en de nieuwbouw van sociale huurwoningen nu niet evenredig verdeeld over de provincie. Wat gaat de provincie hieraan doen?
  2. Er is een sterke druk om te bouwen in binnenstedelijk gebied, zodat natuur en landbouw niet hoeven in te leveren op woningbouw. Maar kunnen we met binnenstedelijk bouwen voldoen aan de vraag of moeten we op zoek naar andere oplossingen?
  3. Milieuhinder belemmert bouwen op veel plekken in de provincie Noord-Holland, denk aan de havenindustrie en Schiphol. Hoe gaan we hiermee om?

Ronde 1: Politiek, corporaties en stakeholders gezamenlijk op zoek naar oplossingen
In het eerste uur bespreken we in kleinere groepen bovenstaande thema’s. Het doel van deze gesprekstafels is dat de politieke partijen gevoed worden door corporaties en andere stakeholders. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de politici met hun tafel tot een oplossing komen.

Ronde 2: Verkiezingsdebat
In het tweede deel van de avond gaan de politici op het podium met elkaar in debat. Gebaseerd op de input van de gesprekstafels met corporaties en andere stakeholders komen de politieke partijen met oplossingen. Hierover gaan zij in debat met de andere politici. Lukt het hen om de andere partijen voor zich te winnen? En kunnen de politieke partijen alvast tot afspraken komen voor een nieuwe coalitie?

Meer informatie over het programma en de aanwezige lijsttrekkers/woordvoerders wonen volgt spoedig. 

maandag 11 mrt 2019, 20.00
IJ Zaal
Deze 60 mensen waren aanwezig