De Stad

Nieuwbouw in de stad

Het bouwtempo in Amsterdam neemt toe. Waar en wat gaan we straks bouwen? Een verkennend gesprek.
donderdag 27 aug 2015, 20.00
do 27 aug 2015, 20.00
Grote zaal

In Amsterdam wordt weer gebouwd en niet een beetje ook. Het tempo zit er sinds een half jaar weer behoorlijk in en ook de afgelopen maanden zag het een na het andere plan voor gebiedsontwikkeling en nieuwbouw het licht, zoals bij Overhoeks (Manhattan aan het IJ); Sloterdijk, Zuid-as, Amstel Station. Lelylaan en binnenkort ook de Sluisbuurt en het Centrum-eiland IJburg. Dit is niet voldoende om de huidige behoefte aan woningen op te vangen. Tijdens deze avond voeren we een verkennend gesprek met diverse marktspelers en gaan we op zoek naar aanvullende locaties.

De stad gaat groeien en de trek naar de stad is groot. Dat geldt in ieder geval voor de komende decennia. Door de grote vraag naar woningen en te geringe concurrentie van nieuwbouw, zijn de woningprijzen in Amsterdam in veel delen alweer de pan uitgerezen. Bovendien raakt de voorraad beschikbare grond op. Het is onontkoombaar dat aanvullende locaties worden aangewezen, ook in het weiland. Waar kunnen we bouwen? Wat zijn de mogelijkheden? Waar liggen de uitdagingen? Waar kunnen we voldoen aan de steeds groter wordende vraag naar woningen? In gesprek met diverse marktspelers. 

donderdag 27 aug 2015, 20.00
Grote zaal
Deze 248 mensen waren aanwezig