De Stad

Netwerken van senioren

In de serie Oud worden in de stad – Gerrit de Jager - over stadsdorpen.
woensdag 7 dec 2016, 18.00
wo 7 dec 2016, 18.00
Expo
Reageer

Amsterdam is een stad van jonge mensen, maar in de komende decennia neemt het aandeel senioren ook hier toe. Is de stad een goede omgeving om oud te worden? Is Amsterdam voldoende voorbereid op een groeiende groep zeventig- en tachtigplussers? Aan wat voor woningen, voorzieningen en vertier hebben zij behoefte? Kortom: wat wil de moderne stadsveteraan? Stadslicht onderzoekt in een serie van drie colleges wat het betekent om oud te worden in de stad, gaat in op woonwensen van senioren en hoe zij zichzelf organiseren.

Stadsdorpen proberen de voordelen van twee werelden te verenigen: het hoge voorzieningenniveau van de stad en de sociale controle van het dorp. Inmiddels zijn er in Amsterdam meer dan twintig stadsdorpen, netwerken van senioren in een buurt. Gerrit de Jager van Stadsdorp Wetering+ brengt in dit college onder meer naar voren wat de aanleiding is geweest stadsdorpen op te zetten. Gaat het daarbij om gezelligheid als tegenwicht aan eenzaamheid, of ligt de nadruk voornamelijk op elkaar helpen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen? Hoe werken stadsdorpen eigenlijk in de praktijk? Gerrit de Jager biedt inzicht in de manier waarop stadsdorpen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen in de stad. Maar vinden we stadsdorpen ook in minder krachtige wijken?

Gerrit de Jager was voor zijn pensioen verantwoordelijk voor het financieel en arbeidsvoorwaardenbeleid van de gezamenlijke hogescholen. Toen in Nederland onrust ontstond over de veranderingen in de zorg heeft hij samen met andere buurtgenoten Stadsdorp Wetering+ opgericht. Stadsdorp Wetering+ wil de cohesie in de Weteringbuurt, Noorderbuurt en Den Tex buurt versterken met als uiteindelijk doel de ondersteuning aan buurtgenoten te bieden die als gevolg van de veranderingen in de wijkzorg steeds minder wordt.

Naast zij rol als aanjager/voorzitter van het stadsdorp coördineert hij ook de kenniskring van de gezamenlijke stadsdorpen in Amsterdam en neemt hij deel aan verschillende werkgroepen op het snijvlak van wonen en zorg.

Dit programma is om 19 uur afgelopen

woensdag 7 dec 2016, 18.00
Expo
Deze 55 mensen waren aanwezig