De Stad

Natuurlijk stem ik

Welke plannen heeft de politiek voor een duurzaam Amsterdam?
dinsdag 20 feb 2018, 20.00
di 20 feb 2018, 20.00
Grote zaal

De ambities om Amsterdam groener, leefbaarder en gezonder te maken zijn groot. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bespreken we deze duurzame ambities voor de toekomst van de stad. Hoe krijgen we de stad volledig van het aardgas af in 2050? Hoe staat het met de vergroening en wateropgave van de stad? En hoe zorgen we ervoor dat de groeiende stad duurzaam gebouwd wordt met (her)gebruik van lokale grondstoffen? We gaan in gesprek met de lokale politieke partijen, bedrijven, organisaties en bewoners. Waar staan de partijen eigenlijk voor en sluit dit ook aan bij de plannen van de burgers, bedrijven en andere stadmakers?

Amsterdam aardgasvrij
In 2050 is Amsterdam aardgasvrij. Een strategie die vastgesteld is door de huidige gemeenteraad in ‘Naar een Stad zonder Aardgas’. De vraag voor het komende college is dus niet of we van het aardgas af gaan maar hoe. Op dit moment is ongeveer 90% van de warmte in bedrijven en woningen afkomstig van deze energiebron. Om 2050 te halen moeten we overstappen naar duurzamere alternatieven en is een samenwerking met gemeente, energiebedrijven en woningbouwgroepen een vereiste. Wat hebben de lokale politieke partijen hierover in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen? Welke optie kiezen de partijen straks en mag jij straks beslissen wat er in je wijk gebeurt?

Amsterdam groen 
Vergroenen van de openbare ruimte maakt de stad aantrekkelijker om in te wonen, werken en verblijven. Dat is afgesproken in het coalitieakkoord ‘Amsterdam is van iedereen’. Daarom wordt de komende jaren €20 miljoen in groene projecten geïnvesteerd, het dubbele in vergelijking met voorgaande jaren. Omdat veel Amsterdammers geen tuin hebben, heeft het groen in en om de stad een bijzondere functie: het is de tuin van iedereen. Wat is de waarde van groen in de stad met de komende bouwplannen? En kunnen we groen op de daken die daar beschikbaar voor zijn verplicht stellen?

Amsterdam circulair
De gemeente wil een koploperspositie verwerven in de transitie naar een economie waar ‘afval’ een grondstof is en energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Een circulaire economie, waar slim wordt omgaan met energie, water, grondstoffen én voedsel. In de agenda ‘Amsterdam Circulair’ staan innovatie, meer doen met minder, slimmer en hernieuwbaar dan ook centraal. Welke rol neemt de gemeente in de transitie naar een circulaire economie? Wordt zij eigenaar van de grondstoffen?

dinsdag 20 feb 2018, 20.00
Grote zaal
Deze 168 mensen waren aanwezig