De Stad

Natuur BV

Op zoek naar een nieuw businessmodel achter natuur- en landschapsbeheer. Moet natuur geld opleveren?
dinsdag 21 feb 2017, 19.30
di 21 feb 2017, 19.30
IJ Zaal
Reageer

De natuur staat onder druk. Overal ter wereld verkeren ecosystemen in zwaar weer. Ook het beheer van natuur en landschap in ons eigen land vraagt om een nieuwe aanpak. Samen met onder andere Willem Ferwerda, ecoloog en de nieuwe nummer 1 op de Duurzame top 100-lijst van Trouw, gaan we op zoek naar een nieuwe kijk op natuur. Wat is de rol en betekenis van natuur in de huidige economie? Hoe moet het behoud en herstel van onze ecologische infrastructuur worden vormgegeven? Hoe kunnen natuur en landschap geld opleveren? En is de vercommercialisering van natuur problematisch?

  • Willem Ferwerda is medeoprichter en ­directeur van Commonland, een organisatie die de natuur, de bodem en de landbouw wil herstellen in grote, onleefbaar geworden gebieden. Hij is door de jury gekozen tot aanvoerder van de Duurzame 100.
  • Matthijs Schouten is buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel aan de Wageningen Universiteit. Daarnaast is hij sinds 1992 verbonden aan Staatsbosbeheer. Hij is onder andere auteur van Spiegel van de Natuur, over het menselijk natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief.
  • Roel Posthoorn werkt bij Natuurmonumenten, de grootste natuurbezitter van Nederland. Hij is bedenker en projectdirecteur van de Marker Wadden. Hij probeert in het Markermeer een natuurgebied op te zetten waar er ook ruimte moet zijn voor recreatie.
  • Jaap Dirkmaat is natuurbeschermer en politicus. Hij was jarenlang de voorzitter van Das&Boom, en is inmiddels de directeur van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. In deze hoedanigheid zet hij zich in voor een verbetering van het agrarisch cultuurlandschap en het groener maken van de bebouwde omgeving.
dinsdag 21 feb 2017, 19.30
IJ Zaal
Deze 156 mensen waren aanwezig