Global Trends

Natuur als maat der dingen

Wat betekent het als de natuur en niet de mens de maat der dingen is?
dinsdag 23 mei 2017, 20.00
di 23 mei 2017, 20.00
Grote zaal

Reizend door Siberië vraagt ontdekkingsreizigster Arita Baaijens zich af waarom het perspectief van beleidsmakers en wetenschappers in bijna alle gevallen zwaarder telt dan de werkelijkheid van lokale culturen. Hoe liggen de verhoudingen tussen de mens en de natuur, en verschilt dit per cultuur? Zou de natuur niet gelijkwaardig aan of zelfs boven de mens moeten staan? En hoe kunnen wij hier als stadsbewoners ons handelingsperspectief op aanpassen?

  • Arita Baaijens is ontdekkingsreizigster, schrijfster, fotograaf en bioloog. Tijdens één van haar reizen vraagt ze zich af waarom beleidsmakers en wetenschappers in bijna alle gevallen serieuzer worden genomen dan lokale culturen die bijvoorbeeld een ziel toekennen aan bergen en rivieren. Heilige natuur is de oudste vorm van natuurbescherming, dus vanwaar het moderne taboe op bezieling? In 2016 verscheen van haar het boek Zoektocht naar het Paradijs
  • Bas Pedroli en Marjolijn Boterenbrood behoorden tot een groep van wetenschappers en kunstenaars die in 2016 een maand afreisden naar het Altaj gebergte in Siberië om gezamnelijk de lokale kennis over het landschap te onderzoeken. Vanavond gaan heilige huisjes omver bij hun presentatie van The Landscape Speaks, een innovatief project over bezield landschap, waarheid en werkelijkheid. 
  • Hoogleraar Erik de Jong bestudeert de relatie tussen natuur en cultuur. Volgens hem is er een groeiende behoefte aan een meer holistisch maatschappelijk beeld van de natuur, omdat we anders de wereld om ons heen niet meer begrijpen. We moeten ons over de natuur verwonderen en laten inspireren: de natuur, dat zijn wij. Hoe verhouden natuur en cultuur zich tot elkaar? En wat kunnen wij als stadsbewoners van andere culturen leren? Erik de Jong bekleedt de Artis leerstoel Natuur, Landschap en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Matthijs Schouten is buitengewoon hoogleraar Ecologie en Filosofie van het natuurherstel aan de Wageningen Universiteit. Daarnaast is hij sinds 1992 verbonden aan Staatsbosbeheer. Hij is onder andere auteur van Spiegel van de Natuur, over het menselijk natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief. Wat betekent het als de natuur en niet de mens de maat der dingen is? En hoe kunnen wij als stadsbewoners ons handelingsperspectief hier op aanpassen?
dinsdag 23 mei 2017, 20.00
Grote zaal
Deze 320 mensen waren aanwezig