Global Trends

Nature’s Narrative

Introductie van een nieuwe visie in wording op duurzaamheid.
vrijdag 1 jun 2018, 19.30
vr 1 jun 2018, 19.30
IJ Zaal

Met multiculturele denkers, kunstenaars, wetenschappers, milieuactivisten en het publiek gaan we op zoek naar verhalen en kennissleutels die de duurzaamheidsvraagstukken rechtvaardiger maken. Klimaatverandering en de vernietigende impact op de aarde, biodiversiteit en verschillende (inheemse) culturen worden veroorzaakt door moderniteit en de onderliggende manier van (koloniaal) denken, produceren en consumeren. Met name het westerse economische model, aangedreven door fossiele industrie, waar exploitatie en overheersing van de aarde centraal staat, heeft geleid tot ongekende humanitaire crises en de destructieve opwarming van de aarde. Hoe kunnen we het tij keren?

Nieuwe blik op duurzaamheid

Op deze dag introduceren we Nature’s Narrative, waarin we samen met diverse gastsprekers en het publiek de basis willen leggen voor een nieuwe reeks en zienswijze over duurzaamheid. We willen ondermeer een podium creëren waarop mensen met een multiculturele achtergrond hun visie delen over ecologische duurzaamheid en klimaatverandering. Op dit moment ontbreken zij nog vaak in de duurzaamheidslijsten en debatten. Een kruisbestuiving tussen verschillende narratieven is van onschatbare waarde om iets nieuws en beters te kunnen creëren. Om deze uitdaging op te lossen, moeten we verder kijken dan onze huidige economische, technische en rationele benadering van duurzaamheidsvraagstukken. Radicale verandering is nodig!

Dus, wat kunnen we leren van andere (inheemse) culturen die duizenden jaren in symbiose en harmonie leven met de natuur ingegeven door hun levensfilosofie? Dat vinden we bijvoorbeeld terug bij de Aboriginals, in de Ubuntu filosofie, bij Oromo-gemeenschap uit Ethiopië en vele inheemse volkeren in Zuid-Amerika. Hoe zit het met de rechten van de natuur? Hoe kunnen we technocratische duurzaamheid combineren met duurzame levenshoudingen en onze samenleving anders inrichten om het tij te keren?

Achtergrond Nature’s Narrative

Initiatiefnemer van Nature’s Narrative is drs. Antoin Deul, die jarenlange ervaring heeft met het leiden van wereldwijde water- en energieprojecten. Met zijn initiatief Black Renaissance heeft hij de samenwerking met Pakhuis de Zwijger opgezocht om naast tal van maatschappelijke onderwerpen ook het brede “zwarte” perspectief te laten doorklinken in de duurzaamheidsdiscussie en zo meer een link wil leggen tussen duurzaamheid en diverse culturele achtergronden. Hij is voormalig directeur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee). Op dit moment zit hij in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Duurzaamheid en sociale kwesties zijn volgens Deul onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

vrijdag 1 jun 2018, 19.30
IJ Zaal
Deze 44 mensen waren aanwezig