De Stad

Naar duurzame woningen

In gesprek over de lange weg naar verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in Amsterdam.
donderdag 21 sep 2017, 20.00
do 21 sep 2017, 20.00
Grote zaal

Het verwarmen van woningen mag in 2050 geen CO2-uitstoot meer opleveren. Amsterdamse partijen hebben zich in de Citydeal bovendien gecommitteerd om alle honderdduizenden woningen voor die tijd van het gas af te halen. Hoe gaan we dat aanpakken? Wat moet de rol van de gemeente daarbij zijn en welke rol spelen de woningcorporaties daarbij? De eerste testcase is het aanwijzen dit jaar van 10.000 corporatiewoningen die van het gas worden gehaald.

Portiekflat naar Nul-op-de-meter

Nul-op-de-meter renovaties worden vooral toegepast op rijwoningen. Maar Eigen Haard gaat nu 157 portiekflatwoningen in Osdorp renoveren naar nul-op-de meter. Wat is de aanpak? Wat zijn de kosten? Hoe krijg je de bewoners mee? En is deze aanpak op grotere schaal uit te rollen? Niek Schaap, projectleider bij Eigen Haard, geeft een presentatie.

Bron: Google Streetview

De potentie van Warmtenetten

Van het gas af. Maar wat dan? Zijn warmtenetten een alternatief voor gasgestookte verwarming? In welke buurten wel, in welke niet? Wat is de stand van zaken? Welke investeringen staan ingepland?  En dan zijn er die prangende vragen: zijn warmtenetten gezien de noodzakelijke grootschalige langetermijn investeringen überhaupt de beste keuze? Wat is de leveringszekerheid van afvalwarmte en van andere warmtebronnen? Warmteregisseur Jan van der Meer en Arno van Gestel (Nuon) lichten het allemaal toe. Harry Platte (bestuursvoorzitter Parteon) reageert en beschrijft de praktische dilemma’s voor de corporatie..

© Nuon/Jorrit Lousberg

Samen in de zonnestroom

Op steeds meer daken liggen zonnepanelen die particulieren in collectief verband hebben aangeschaft. ‘Zon op Amsterdam’ is een bundeling van dergelijke bewonersinitiatieven in de hoofdstad. Een daarvan is Zon op Zeeburg waar Frans Salman over komt vertellen. Recent werden de eerste 250 zonnepanelen op het appartementencomplex Entrepotbrug in het Oostelijk Havengebied geplaatst.

© Nico Boink

Nieuwe stadswijk op plek Bijlmerbajes

Op 12 september werd bekend dat AM het terrein van de Bijlmerbajes mag herontwikkelen tot een duurzaam woon/werkgebied met 1.350 woningen. Vijf consortia deden mee met de tender. AM presenteert zijn plannen voor de energieneutrale stedelijke woonwijk Bajes Kwartier. Een ontwerp van OMA en LOLA Landscape.

donderdag 21 sep 2017, 20.00
Grote zaal
Deze 196 mensen waren aanwezig