Global Trends
Economische Mythes 4

De markt efficiënt?

En de overheid onbetaalbaar? Mythes over markt en overheid. De oneindige discussie met feiten en onderzoek ontleed.
dinsdag 26 jan 2016, 20.00
di 26 jan 2016, 20.00
IJ Zaal

'De markt is efficiënt en de overheid is onbetaalbaar'. De discussie over typerende kenmerken en de gewenste rol van bedrijven en overheid laten de gemoederen sinds mensen heugenis vaak hoog oplopen. Hierbij raakt het verschil tussen feiten, meningen en mythes regelmatig zoek. Tijd dus om deze oneindige discussie eens met harde feiten en grondig onderzoek te ontleden.

‘Meer markt en minder overheid,’ luidt de oplossing en het streven vaak. De markt is namelijk efficiënt en de overheid zou zich moeten schamen. Maar is die markt wel zo geweldig? En die publieke sector zo slecht? Wanneer laten we taken over aan de markt of aan de overheid?

Paul de Grauwe (via skype), Harrie Verbon, Roel Kuiper en Mirjam de Rijk delen deze avond onder leiding van Hella Hueck wat er volgens hun speelt tussen markt en overheid.

Economische Mythes #4

De huidige verhouding tussen overheid en markt is geen natuurverschijnsel, noch een economische wetmatigheid.

– Mirjam de Rijk

De markt is niet inherent beter of slechter dan de overheid. Het enige wat telt is de welvaart van de mensen. Markt en overheid zijn instrumenten om dat doel te bereiken.

– Paul de Grauwe

Verlaging van de staatsschuld betekent een kleinere overheid, en daar gaat het de pleitbezorgers om.

– Harrie Verbon

In een wereld van deelbelangen is de vraag naar het algemeen belang in nevelen gehuld. Er is weer behoefte aan een politiek gedefinieerd idee van het algemeen belang.

– Roel Kuiper

dinsdag 26 jan 2016, 20.00
IJ Zaal
Deze 152 mensen waren aanwezig