Global Trends

Docu: Muslims Like Us

Wie is de Nederlandse moslim eigenlijk? Paneldiscussie met o.a. Abdelkader Benali.
vrijdag 31 mrt 2017, 19.30
vr 31 mrt 2017, 19.30
IJ Zaal

Tijdens de verkiezingen ging het niet langer alleen over moslims, maar speelden ze ook een prominente rol binnen het politieke spel. Hoe zorgt dit voor een meer genuanceerd beeld over moslims? Hoe kunnen we de groeiende emancipatie van de Nederlandse moslim versterken? We gaan in gesprek over de diversiteit van de moslimgemeenschap en wat dit ons leert over de problematiek van de heersende beeldvorming.

‘Doe normaal’, ‘stop islam’. Discussies over de moslimgemeenschap en de Nederlandse identiteit speelden een centrale rol in zowel partijplannen als verkiezingsdebatten. Maar is de diversiteit niet veel groter dan de afspiegeling van deze debatten?

Waar huidige discussies een generaliserend beeld schetsen zien we ook toenemende inzet binnen de politiek. Nederlanders met een (gedeeltelijke) moslimachtergrond zijn steeds prominenter aanwezig op de kandidatenlijst. Neem de half-Marokkaanse Jesse Klaver, de diverse kandidatenlijst van de PvdA, of de partij DENK, welke voornamelijk uit leden met een moslimachtergrond bestaat.

We beginnen het gesprek over de status van de politieke emancipatie van Nederlandse moslims. Deze zal worden gevolgd door de screening Muslims Like Us. In het programma worden tien Britse Moslims bij elkaar in huis geplaatst om hun diverse wereldbeelden met elkaar te delen. Wat kan het programma leren over de diversiteit van de moslimgemeenschap? En hoe is dit vertaalbaar naar de Nederlandse kwestie?

Muslims Like Us
In het BBC programma Muslims Like Us leven tien Britse Moslims een week lang onder één dak om er achter te komen wat het inhoudt om een Moslim te zijn in Groot-Brittanië. De verschillen in het praktiseren van hun geloofsovertuigingen zorgt voor felle discussies alsmede voor nieuwe inzichten onder de tien bewoners. Waar sommige stellen dat een orthodoxe invulling van het geloof het enige juiste is, pleitten anderen voor een vrijere invulling om zo beter te kunnen integreren. We vertonen de eerste aflevering van deze tweedelige serie.

vrijdag 31 mrt 2017, 19.30
IJ Zaal
Deze 54 mensen waren aanwezig