De Stad
Toekomst van werk 19

MensenWerk

De transitie van werk heeft ook ruimtelijke implicaties. Hoe geven we 'ruimte' aan de toekomst van werk en plan je voor het onbekende?
donderdag 22 feb 2018, 20.00
do 22 feb 2018, 20.00
IJ Zaal
Reageer

Het werklandschap verandert in hoog tempo. Er wordt zelfs gesproken over een nieuwe industriële revolutie, met flexibilisering, democratisering en robotisering als kernwoorden. Ook ruimtelijke opgaven spelen een rol in deze transitie. De ruimte en de ruimtelijke planning veranderen langzamer dan het gebruik ervan. Dus dreigt het gevaar dat ze achter komen te liggen op de snelle ontwikkelingen in de economie en technologie. Hoe zien de kantoren, industrieën en werkplekken van de toekomst eruit? Hoe verhouden zij zich tot de woningbouw en andere programma’s? Wat is de mogelijkheid tot menging? En hoe plan je voor het onbekende?

Er is nog weinig aandacht voor het ontwerpen van de ruimtelijke impact van de transitie van werk. Urban planning denk tank Spontaneous City International (SPcitI) samen met verschillende partijen uit de overheid en de private kant richt zich binnen dit vraagstuk op de transitie binnen de Metropoolregio Amsterdam. Hoe gaan we om met de toekomstige inbedding van economie en werk in Amsterdam en andere gemeenten? En wat voor ontwikkelingsstrategieën en samenwerkingen zijn nodig om dit te bereiken? Zie voor meer informatie de website MensenWerk

Met publiek en experts gaan we in discussie over de ruimtelijk-economische transitie. Draag bij aan een actieagenda die in de lente op verschillende onderzoekslocaties getoetst zal worden. Eind juni brengen we deze bevindingen bij elkaar en overhandigen we een manifest op het We Make the City Festival.

Werken is essentieel voor kwalitatieve leefmilieus. Dit roept de vraag op wat de behoeften van deze verschillende werkmilieus zijn. Hoe ga je werk incorporeren in gebiedsontwikkeling. In wat voor soort omgeving willen bedrijven en zelfstandigen werken en hoe gaan we deze ruimtes ontwikkelen?

Als complementariteit op regionaal niveau nodig is voor de slagkracht van de MRA, hoe kan een triple-helix samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs (als aanvulling op de afstemming tussen gemeenten) bijdragen als instrument voor regionale ontwikkeling?

Als er een spanning is tussen ambities en risico’s, wat zijn op gebiedsniveau de randvoorwaarden zodat alle stakeholders constructief kunnen samenwerken?

donderdag 22 feb 2018, 20.00
IJ Zaal
Deze 102 mensen waren aanwezig