Creatieve Industrie

Melle Smets

Over de parallelle wereld, mentale grenzen en Research Based Art.
donderdag 29 mrt 2018, 20.00
do 29 mrt 2018, 20.00
Expo

Tijdens deze editie van Papa Veldwerk is Melle Smets te gast. In het begin van zijn carrière organiseerde Smets met het kunstenaarsinitiatief G.A.N.G. expedities naar de parallelle wereld van snelwegen, vliegvelden en havens, voornamelijk in Nederland. Recent verkende Smets ‘Mental Borders’ in Colombia, dat zijn grenzen die niet zichtbaar zijn, maar toch mensen uitsluiten. Smets vraagt zich af: ‘Nu parallelle werkelijkheden mentale grenzen worden, hoe kunnen we die mentale grenzen dan lokaliseren en doorbreken voordat ze ons schaden?’

Aan de hand van voorbeelden uit eigen werk, neemt Melle Smets ons mee in zijn unieke veldwerkmethodes. In het najaar van 2017 zette hij in de Colombiaanse grensstad Cúcuta (Colombia/Venezuela) de Mental Border Control op, een artistiek onderzoeksproject om de mentale grenzen ter plekke te visualiseren. Samen met een lokaal team van onderzoekers zwierf hij 5 weken lang door de stad om deze mentale grensverhalen te vinden. Naast mensen zijn er dieren en dingen die de grens oversteken. Welke invloed heeft de grens op hen? En hoe passen ze zich aan? 

Smets (1975) studeerde aan de ArtEz Hogeschool in Arnhem en specialiseerde zich in de afstudeer richting OK5/kunst en publieke ruimte. Zijn werk richt zich op het creëren van nieuwe ontmoetingsplekken in de openbare ruimte. Daarbij gaat hij uit van bestaande sociale structuren en lokale gebruiken. Deze relaties met de leefomgeving vormen in zijn ogen het fundament voor identiteitsvorming, eigenaarschap en gemeenschapsgevoel en zijn de basis voor een goed functionerende samenleving.

Action Research is zijn methode. Via ‘hard kijken’, een alternatieve kijk op de omgeving ontwikkelen en daarbij ideeën omzetten in daden. Om dit te bereiken werkt hij vaak samen met kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers, bedrijven en overheden.

Andreina Porrasen & Renato Alba, een echtpaar dat hun huis afbrak in Venezuela en het over de grens smokkelde om het in Colombia weer op te bouwen.

© Dan Gamboa Bohórquez

Mental Border Control Team: Natalia Castillo (COL), Melle Smets (NL), Dan Gamboa Bohórquez (COL)

Met in dit programma onder anderen

donderdag 29 mrt 2018, 20.00
Expo
Deze 17 mensen waren aanwezig