De Stad

Meer straatwaarden

Waarom erfgoed en coöperatieve gebiedsontwikkeling meer overeen komen dan je denkt.
woensdag 22 mei 2019, 20.00
wo 22 mei 2019, 20.00
IJ Zaal

Cultureel erfgoed wordt vaak geassocieerd met top-down benoemde (kunst)historische waarde. Een misvatting, vinden de auteurs van het boek 'Meer Straatwaarden: Een pleidooi voor erfgoedmaken als engagement'. Erfgoed is steeds meer onderdeel van het vormgeven van de leefomgeving en de roep om participatieve betrokkenheid klinkt steeds luider. Met erfgoedprofessionals, stadmakers en beleidsmakers gaan we aan de hand van de publicatie in gesprek. Wat betekent het nieuwe erfgoed-maken en wie maakt het?

Wat gaan we doen?

  • De avond wordt geopend door Nel van Dijk, directeur Reinwardt Academie.
  • Onderzoekers Michiel Schwarz en Riemer Knoop presenteren de tweede publicatie ‘Meer Straatwaarden: Een pleidooi voor erfgoed-maken als engagement’ van het onderzoeksproject Straatwaarden.
  • Met Sabrina Lindemann (I’M Binck) gaan we in gesprek over de Binckhorst.
  • Reflectie van onderzoeker Martijn de Waal: Community collectives en hackable heritage
  • Column van Jobbe Wijnen ‘Erfgoedwaarden staan nooit op zichzelf’
  • Reflectie Joost Beunderman: Micro-massive heritage – hoe leg je de verbinding tussen lokale interventies en grote issues?
  • Tot slot gaan we in een panel met Teun van den Ende (platform VOER), Karin Westerink (hoofd monumenten en archeologie Amsterdam en voorzitter federatie Grote Monumentengemeenten), Esther Agricola (directeur Ruimte & Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam) en Charlot Schans (STIPO) in gesprek over hoe we kunnen komen tot geëngageerde lokale erfgoedpraktijken.

Over het Straatwaarden-project

Het Straatwaarden-project verkent nieuwe praktijken in de omgang met erfgoed in onze leefomgeving. Tijdens deze editie van Urban Books wordt de tweede publicatie in het onderzoeksproject “Straatwaarden” gepresenteerd. Dit onderzoeksproject is een samenwerking van  het lectoraat Cultureel Erfgoed van de Reinwardt Academie AHK, Faculteit Play & Civic Media HvA, Sustainism Lab en Gordion Cultureel Advies. ErfgoedAcademie is partner bij het project.

Het onderzoek presenteert erfgoedvorming en de vormgeving van de leefomgeving als een continu, maatschappelijk ontwerpproces. Waar in het lopende debat over stedelijke ruimtes steeds meer gesproken wordt over ‘stadmaken’, zo verschuift hier het blikveld van ‘erfgoed’ naar ‘erfgoedmaken’. In deze dynamische context ontvouwt zich een nieuw speelveld, waar ‘heritage-making’ en ‘placemaking’ zich met elkaar verweven. Straatwaarden opent daarmee de discussie voor een toekomstige erfoedagenda.

Meer Straatwaarden: Een pleidooi voor erfgoedmaken als engagement. Met bijdragen van Riemer Knoop en Michiel Schwarz (samenstelling en redactie), Nancy van Asseldonk, Joost Beunderman, Diana Krabbendam, Sabrina Lindemann, Steven ten Thije, Martijn de Waal en Karin Westerink. (Amsterdam: Reinwardt Academie AHK, mei 2019).

woensdag 22 mei 2019, 20.00
IJ Zaal
Deze 97 mensen waren aanwezig