De Stad

Meer kwaliteit door (beleids)vrijheid

Hoe zorgen we ervoor dat de beleidsdichtheid afneemt en bouwprojecten sneller verlopen?
woensdag 27 jan 2016, 20.00
wo 27 jan 2016, 20.00
Studio

De bouwsector dreigt te verdrinken in een proceduremoeras. Wie wil bouwen moet aan een eindeloze reeks voorschriften voldoen. Van de breedte van de toegangsweg tot aan het aantal parkeerplaatsen. Al deze voorschriften en procedures hebben een vertragende werking op een bouwprojecten in Amsterdam. Hoe kunnen we de beleidsdichtheid verlagen en zo bouwprojecten sneller laten verlopen? En zijn al deze normen, procedures en regels eigenlijk wel nodig? In welke situaties zou de gemeente de landelijke normen naast zich neer moeten kunnen leggen? En welke rol kan de nieuwe omgevingswet hierin spelen?

In 2018 zal naar verwachting de nieuwe omgevingswet in werking treden. Deze wet integreert ongeveer 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Doel van de wet is het omgevingsrecht ‘eenvoudig beter’ te maken. Bovendien moet het gemeenten meer ruimte te geven waardoor het flexibeler en sneller kan handelen.

Ondanks dat er nog een hoop onduidelijk is over het de nieuwe Omgevingswet er precies uit komt te zien en het nog even duurt voordat het 2018 is, wordt er al op verschillende plekken geëxperimenteerd met het werken volgens de uitgangspunten van de nieuwe wet. Of het nu gaat om zogenaamde ‘pilot projecten’ of over nieuwe manieren van werken als ‘Gebiedsgericht werken’. Tijdens deze Talk of the Town bekijken we deze nieuwe manieren van werken en hoe de nieuwe Omgevingswet hierop aansluit.

Niels Koeman
Naast lid van de Raad van State is Niels Koeman ook raadslid bij de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). Aan de hand van het vorige maand verschenen onderzoeksrapport Vernieuwing Omgevingsrecht: Maak de ambities waar van de RLI zal hij de kans van de nieuwe omgevingswet duiden. Evenals de uitdagingen en onduidelijkheden die er nog zijn rondom de nieuwe omgevingswet.

Ymke Hofhuis
Ymke Hofhuis is coördinator Omgevingswet van de gemeente Amsterdam. Veranderingen in de maatschappij vragen om nieuwe manieren van werken en gebiedsontwikkeling. Hoe sluiten deze nieuwe manieren van werken aan bij de principes van de nieuwe omgevingswet?

Jos Feijtel
Jos Feijtel is lid van het expertteam ontslakken dat ontstaan is uit de Actieagenda Bouw. ‘Ontslakken’ richt zich op regeldrukvermindering en aanpassing van houdings- en gedragsaspecten bij gebiedsontwikkelingsprojecten. Vanavond zal hij verder in gaan op de werkwijze van Ontslakken. Wat levert het op? Waar liggen de kansen en de uitdagingen? Hoe sluit ontslakken aan bij de principes van de nieuwe omgevingswet?

Martijn Braamhaar – Transformatie Sloterdijk
Sloterdijk ondergaat een transformatie van kantoorlocatie naar  gemengd woon- en werkgebied. Middels een flexibel bestemmingsplan is het mogelijk nieuwe functies in het gebied toe te laten. En wordt er verder gekeken dan de beperkingen die door de regels worden opgelegd. Wat zijn de ervaringen met deze manier van transformatie? En hoe verminderd deze manier van werken de regeldruk?

woensdag 27 jan 2016, 20.00
Studio
Deze 46 mensen waren aanwezig