De Stad

Meer en betere sociale woningen. Wie gaat dat betalen?

Met o.m. Laurens Ivens (wethouder Wonen, Bouwen, Openbare Ruimte), Mieke van den Berg (bestuurder Eigen Haard) en Egbert de Vries (directeur AFWC).
maandag 15 okt 2018, 20.00
ma 15 okt 2018, 20.00
IJ Zaal

De druk op de Amsterdamse woningmarkt is enorm. De stad en haar corporaties hebben financiële ruimte nodig om alle ambities in de sociale woningbouw te kunnen verwezenlijken. Waar halen ze die ruimte vandaan? Ook het stadsbestuur ziet de noodzaak van een forse bijdrage van de corporaties. Vooral om het wonen in Amsterdam betaalbaar te houden. Maar ook om te komen tot een stevige verduurzamingsslag in de bestaande woningvoorraad. Hoe kunnen de krachten worden gebundeld om Den Haag mee te krijgen? Onder leiding van Natasja van den Berg kijken we hoe de corporaties er financieel voor staan en worden oplossingen aangedragen om het gat tussen opgave en mogelijkheden te dichten.

Achtergrond

Tijdens de verkiezingscampagne voor de Amsterdamse gemeenteraad organiseerden de woningcorporaties een debat in Pakhuis De Zwijger. Het werd een levendig debat, volgens PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman zelfs het beste debat van het jaar. Alle hoofdrolspelers waren aanwezig om te discussiëren over wonen in Amsterdam, hét verkiezingsthema van 2018.

Laurens Ivens (SP), Marjolein Moorman (PvdA), Reinier van Dantzig (D66), Eric van der Burg (VVD), Mourad Taimounti (DENK), Sylvana Simons (BIJ1) en Rutger Groot Wassink (Groen Links) kruisten de degens. Frappant: over de meeste kwesties was men het eens. Over woningtoewijzing, nieuwbouw, vernieuwing van wijken, voorkomen van ontruimingen, verduurzaming van woningen. Eigenlijk alleen op de stelling dat de Verhuurdersheffing moet worden afgeschaft werd géén overeenstemming bereikt. Eric van der Burg was het daar niet mee eens.

De verkiezingen leidden tot een progressief college van Groen Links, D66, PvdA en SP. Het coalitieakkoord werd gedoopt ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’, naar het gedicht Mei van socialist Herman Gorter. De corporaties waren te spreken over de inhoud. De beloftes, gedaan die tijdens de verkiezingscampagne waren grotendeel overeind gebleven. Eén kwestie bleef echter onbeantwoord: hoe gaan we dit allemaal betalen? Want de opgave is enorm, met name waar het nieuwbouw, stedelijke vernieuwing en verduurzaming betreft. Er wordt een groot financieel appel op de corporaties gedaan, maar hun mogelijkheden zijn beperkt. Vier de twaalf maanden huurinkomsten verdwijnen inmiddels naar het rijk, met name als verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting. Daar komt bij dat de toezichthouders het niet toestaan dat corporaties veel extra geld lenen, ondanks de enorm gestegen waarde van hun onroerend goed.

maandag 15 okt 2018, 20.00
IJ Zaal
Deze 154 mensen waren aanwezig