Global Trends

Media van Kleur

De verhalen achter nieuwe, gekleurde en kritische mediaplatforms.
dinsdag 17 apr 2018, 20.00
di 17 apr 2018, 20.00
Studio

Stereotyperingen, eenzijdige berichtgeving, witte redacties en gebrek aan representatie. Voor mensen van kleur lijkt het Nederlandse maar ook bredere Europese medialandschap soms hopeloos wit en zijn koloniale perspectieven alom vertegenwoordigd. Als tegengeluid ontstaan er steeds meer nieuwe en autonome mediaplatforms vanuit groepen met diverse achtergronden om hun eigen geluid, perspectieven en agenda’s te kunnen vertegenwoordigen. Tijdens deze meeting praten we met de initiatiefnemers achter deze nieuwe mediaplatforms en bespreken we naast de Nederlandse ook de Europese context.

We beginnen de avond met een presentatie van Bel Parnell-Berry, PhD (Project Parnell) freelance onderzoeker, community organizer en cultureel criticus met oorsprong uit de UK en voorzitter van de European Race & Imagery Foundation (ERIF). Zij zet uiteen hoe geracializeerde beeldvorming en stereotypes binnen de Europese context zowel politiek als het dagelijks leven van mensen beïnvloeden. Ze beschrijft hierin hoe verschillende groepen in literatuur, film en politieke discoursen worden afgeschilderd om deze vervolgens in een historisch koloniaal perspectief te plaatsen. Hierbij kijkt ze naar de gevolgen hiervan op bijvoorbeeld het immigratie- en integratiebeleid, etnisch profileren en buitenlands beleid.

Na de presentatie praten alternatieve en diverse media van kleur binnen de Amsterdamse context  over oplossingen op lokaal niveau en het belang van een nieuw geluid en zelfvertegenwoordiging. Wat is de motivatie achter het vormen van deze nieuwe platforms en heeft dit ook indirect effect op hoe grotere media opereren en nieuws uitbrengen? Hoe ziet een dergelijk geluid eruit? En wat zijn mogelijke oplossingen om tot een meer gebalanceerde en diverse berichtgeving te komen? Voorafgaand aan dit gesprek geeft Kevin Groen een spoken word performance.

dinsdag 17 apr 2018, 20.00
Studio
Deze 112 mensen waren aanwezig