De Stad

Lokale democratie

Twee colleges van David Laws en Roel During over hoe de representatieve en participatieve democratie met elkaar verbonden kunnen worden.
donderdag 12 jun 2014, 20.00
do 12 jun 2014, 20.00
IJ Zaal

Begin dit jaar vonden in Amsterdam bestuurlijke vernieuwingen plaats waarbij de deelraden werden vervangen door bestuurscommissies. Deze zijn inmiddels geïnstalleerd en de zoektocht naar de invulling van hun taken en verantwoordelijkheden is gestart. Tegelijkertijd krijgen burgerinitiatieven in het kader van de participatiesamenleving een steeds belangrijkere rol in het publieke domein.

Zowel de bestuurscommissies als de burgerinitiatieven vertegenwoordigen verschillende democratische waarden. Hoe kunnen de representatieve en participatieve democratie met elkaar verbonden worden? Hoe gaan we om met vragen zoals inclusiviteit, maatwerk, gelijkheid en verschillen. En wat is het vergezicht voor de Amsterdamse democratie, in de buurt, in de wijk, in de stad en in haar omgeving?

Burgerinitiatieven

Een avondvullend programma met twee uitgebreide colleges van wetenschappers over de staat van de stad in hun domein, met aan het einde van het programma tot slot een tweegesprek. Met o.a.:

  • Dhr. Dr. David Laws (lector Politicologie, Universiteit van Amsterdam) – David Laws belicht het verbinden van de representatieve en participatieve democratie vanuit “Negotiating Communities”.Waarbij Laws ingaat op de spanningen die een mogelijkheid bieden voor de ontwikkeling van onze democratie en samenleving. Waar mensen proberen conflicten meestal te vermijden pleit Laws juist voor het benutten van het conflict.
  • Dr. Roel During (DLO onderzoeker Alterra Wageningen UR) – Vanuit de visie dat alle mensen ongelijk zijn en vragen om een overheid die daar mee om kan gaan belicht Roel During het verbinden van de representatieve en participatieve democratie. Meer informatie over zijn onderzoeken met betrekking op lokale democratie lees je op www.zodoenwijdathier.nl
  • Jeroen Slot (Dienst Onderzoek en Statistiek, gemeente Amsterdam)