De Stad
Debat in de Stad

LHBTQIA+ en Geloof

Hoe komt het dat religie en homoseksualiteit vaak tegenpolen zijn in een debat en in hoeverre is dit (on)terecht?
dinsdag 17 dec 2019, 20.00
di 17 dec 2019, 20.00
IJ Zaal

Wanneer er gesproken wordt over homofobie en discriminatie richting de LBHTQIA+ gemeenschap, wordt religie vaak genoemd als een van de grootste oorzaken van deze problemen. In de eerste editie van Debat in de Stad van dit jaar gaan we onderzoeken hoe er in verschillende religies wordt gedacht over homoseksualiteit, gender- identiteiten en genderrollen. Wat staat er in heilige geschriften over homoseksualiteit en welke stereotypen bestaan er over LHBTQIA+ mensen en gelovigen? Staan deze altijd recht tegenover elkaar? Wat zijn de verhalen van gelovigen die met hun seksualiteit hebben geworsteld en hoe bewegen zij zich binnen hun gezin of in de kerk? Waar kun je terecht als homoseksuele christen en ben je als transgender nog welkom in de moskee?

Over SeSi:

Debat in de Stad is een programma van SeSi, een online- en offline community binnen de opleiding Social Work aan de HvA. SeSi werkt samen met studenten aan het ontwikkelen van programma’s en organiseert die voor hun studentgemeenschap. Dit om de studiebetrokkenheid te versterken, maar ook om de maatschappelijke betrokkenheid en het participatie vermogen te vergroten. Dit om te zorgen voor een inclusieve leeromgeving waar recht wordt gedaan aan de diversiteit van de studentpopulatie. Hiermee werkt SeSi aan het studiesucces van de studenten.

Studenten van de opleidingen CMV (Culturele en Maatschappelijke vorming) en Social Work werken samen aan een programmering gebaseerd op een maatschappelijk thema. In dit programma willen we studenten kennis laten maken met maatschappelijke thema’s en daarbij dragen zij zelf thema’s en bronnen aan. De studenten zijn actief betrokken bij de vormgeving waarin creativiteit, persoonlijke ervaring en affiniteit centraal staan. De eigen ervaring en professionele ontwikkeling staat centraal in dit programma.

dinsdag 17 dec 2019, 20.00
IJ Zaal
Deze 94 mensen waren aanwezig