NVVN & WO=MEN

Let’s talk about sex

Onderhandelingen bij de Verenigde Naties over gendergelijkheid op de arbeidsmarkt.
maandag 21 jan 2019, 19.30
ma 21 jan 2019, 19.30
Studio

In Europa is de loonkloof tussen mannen en vrouwen gemiddeld 16.2 %. Nederlandse vrouwen verdienen zelfs ruim 17% minder dan mannen. Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen is bovendien niet economisch zelfstandig. Ook nemen zij twee keer zoveel zorgtaken op zich als mannen.

Om de positie van vrouwen en vrouwenrechten wereldwijd te bespreken, komen ieder jaar alle 193 VN-lidstaten tijdens de Commission on the Status of Women (CSW) bij elkaar op het hoofdkantoor van de VN in New York. Aankomend jaar draait de CSW om welke sociale systemen, publieke diensten en infrastructuur nodig zijn om de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd te versterken. Wat zijn de randvoorwaarden om vrouwen gelijke rechten en mogelijkheden te geven op de arbeidsmarkt en wat kunnen overheden doen om dit te realiseren? Hoe kunnen we een einde maken aan de genderkloof op de arbeidsmarkt, de ongelijke verdeling van zorgtaken en de gender pay gap?

Deze avond heb je de kans om mee te denken over deze thema’s! Verschillende experts en VN-vertegenwoordigers staan stil bij de belangrijke onderwerpen die komend jaar bij de CSW spelen, zoals de loonkloof en gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Aan het publiek de vraag om waardevolle input te geven die wordt meegenomen naar de CSW die van 11 tot 22 maart 2019 plaatsvindt in New York.

Tijd                 19.30 – 21.30 (inloop 19.00)

maandag 21 jan 2019, 19.30
Studio
Deze 72 mensen waren aanwezig