De Stad

Leegstand in kantorenland

Is verandering in de kantorenmarkt onderweg?
dinsdag 21 jan 2014, 18.00
di 21 jan 2014, 18.00
IJ Zaal

Op 21 januari organiseert Pakhuis de Zwijger in samenwerking met het ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam (OGA) een Talk of the Town aflevering over de kantorenleegstand. Het feit dat Amsterdam kampt met grote kantorenleegstand is geen nieuws, er wordt al jaren uitgebreid aandacht aan gegeven. Inmiddels beginnen vastgoedeigenaren langzaam in beweging te komen en lijkt verandering onderweg. We kijken naar de status van de Amsterdamse kantorenmarkt. Zijn er positieve signalen of is het probleem nog even groot? Wat is er nodig om verandering teweeg te brengen?

Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Klimaat en Energie) schetst een beeld van de kantorenleegstand van de afgelopen jaren en met zicht op de toekomst. Daarna gaat hij in debat met de zaal.

Aanwezig zijn onder anderen: Maarten van Poelgeest (wethouder Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Klimaat en Energie), Job Keja (BAUT), Marie-Claire Aarts (Urban Popup), Leonie Janssen-Jansen (Universiteit van Amsterdam) en Norbert Bol (Grontmij).