De Stad
Greening the City

Langs de randen van de stad

Wat betekenen de groene scheggen anno 2016 voor de stad Amsterdam?
maandag 4 jul 2016, 00.00
ma 4 jul 2016, 00.00
IJ Zaal

In deze tweede editie van de programmareeks Greening the City bekijken we het groen rond Amsterdam vanuit verschillende perspectieven. Hoe waarderen de bewoners dit groen als plek om te fietsen, te wandelen, te feesten of juist de drukte te ontvluchten? Welke verschillende dieren en planten zijn er te vinden? Moeten we deze waarden koste wat kost behouden of zijn de groengebieden toch de ideale plekken om woningen te bouwen om de nijpende woningnood van Amsterdam het hoofd te bieden?

Amsterdam is immens populair en de druk op de woningmarkt is enorm. Steeds meer stemmen gaan daarom op voor stadsuitbreiding buiten het stedelijk gebied: bouwen in de groene randen van de stad. Echter, de groene scheggen tussen de uitwaaierende bebouwde lobben van de stad hebben betekenis voor de recreatie, zijn wat betreft natuur erg interessant, én hebben een cultuurhistorische waarde.

Omdat deze ‘groene vingers’ ver de stad insteken, zijn ze behalve aantrekkelijk en goed bereikbaar, ook uitermate kwetsbaar. Jarenlang zijn de groenscheggen van Amsterdam heilig geweest. Wat betekenen ze anno 2016 nog voor de stad?

maandag 4 jul 2016, 00.00
IJ Zaal
Deze 63 mensen waren aanwezig