Creatieve Industrie

Kunst en samenleving

Over de steeds veranderende verhouding tussen kunstenaars, de politiek en de maatschappij.
dinsdag 1 mrt 2016, 20.00
di 1 mrt 2016, 20.00
Studio
Reageer

In deze tweede editie van de reeks Unfair Utopia besteden we aandacht aan de steeds veranderende verhouding tussen de kunstenaar en de maatschappij. Hoe verhoudt de jonge hedendaagse kunstenaar zich anno 2016 tot onze samenleving en vice versa?

Er wordt gesproken over de manier waarop Nederland zijn opkomende kunstenaars koestert. Hoe wordt een levendige en breed gedragen hedendaagse cultuur sector in onze maatschappij gestimuleerd? Op deze avond wordt een directe verbinding gelegd met actuele kunst gerelateerde en maatschappelijke vraagstukken om antwoord te krijgen op de hamvraag: Welke rol heeft de hedendaagse kunstenaar in onze huidige samenleving?

Adam Nillissen, studeerde beeldende kunst aan ArtEZ Arnhem en is mede oprichter van Unfair Amsterdam. In 2013 vond de eerste editie plaats en aankomend voorjaar wordt alweer de derde editie georganiseerd. Naast zijn werkzaamheden bij Unfair Amsterdam maakt Nillissen beeldend werk dat zich veelal uit in performances die raakvlakken hebben met hedendaagse dans en sculpturale werken.

Chris Julien
Na het voltooien van het University College in Utrecht volgde Julien mastersopleidingen in Conflict Studies & Human Rights en Cultural Analysis. Op dit moment is Chris Julien creatief leider van de SSBA Salon. De SSBA Salon is de ‘culturele deeltjesversneller’ van de Stadsschouwburg: een podium voor een jonge generatie makers, denkers en doeners en een ontmoetingsplek voor cultureel Amsterdam. De Salon is een plek voor design, literatuur, muziek, filosofie, talkshows en beeldende kunst.

Ruben Jacobs (1984) studeerde HKU Kunst & Economie en daarnaast cultuursociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Afgelopen jaren was hij o.a. als freelance journalist en schrijver werkzaam voor de VPRO, NTR en diverse bladen. Momenteel geeft hij les op de HKU (Kunst & Economie) in onder andere cultuursociologie en filosofie. Daarnaast is hij actief als freelance publicist. In 2014 verscheen zijn boek Iedereen een kunstenaar waarin hij zich afvraagt wat de rol en positie is van de kunstenaar in het tijdperk van de creatieve industrie.

Eefke van Nuenen is samen met Kai van Hasselt initiatiefnemer van Noha: een interdisciplinair collectief gehuisvest in de Amsterdamse Transvaalbuurt. Noha draagt bij aan de vitaliteit en ondernemingslust van stad, kunst en samenleving. Door inzet van onze expertise en netwerk maken wij plannen kansrijker – in de ontwikkeling van idee naar uitvoering – om ze boven verwachting te realiseren. Eefke en Kai werken voor en met bedrijven en overheden, culturele fondsen en instellingen, organisaties en makers. Eefke was daarvoor werkzaam bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Kim David Bots studeerde in 2012 af aan de afdeling Illustratie van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Bots werkt met uiteenlopende media, waarbij het bestuderen van de narratieve vorm centraal staat. Hij is geïnteresseerd in de kloof tussen de intentie van een verhaal en de onbedoelde onderliggende betekenis ervan. Dit jaar is zijn werk ook te zien op de beurs van Unfair Amsterdam.

Save the date: 2 april
De laatste avond van de serie Unfair Utopia zal plaatsvinden tijdens – en op de locatie van – de beurs. Op deze avond wordt het thema Internationale betrekkingen behandeld. Er worden historici, kunstenaars, artistiek leiders en andere professionals van allerlei (inter)nationale initiatieven uitgenodigd om te kijken hoe de Nederlandse cultuursector zich verhoudt tot die van onze omringende landen. Staan we er goed voor? Hebben we een internationaal sterk aanbod? Zo nee, wat kunnen we daar aan doen, en zo ja, waar hebben we dat aan te danken? Kunnen we van Nederland een culturele utopie maken binnen een mondiaal kader?

unfair utopia international collaborations

dinsdag 1 mrt 2016, 20.00
Studio
Deze 129 mensen waren aanwezig