Global Trends

Kinderlogica

Wat is de kracht van filosofie in de multiculturele klas?
dinsdag 19 sep 2017, 20.00
di 19 sep 2017, 20.00
Workspace

Terwijl iedereen het heeft over de 21st-century-skills lijkt het vermogen om helder te leren denken soms bijna prehistorisch in het onderwijs van tegenwoordig. In het boek 'Kinderlogica' neemt Sabine Wassenberg ons mee in haar ervaringen als filosofiedocent op multiculturele basisscholen. De op waarheid gebaseerde gesprekken, verhalen en gebeurtenissen die omschreven zijn in het boek gaan in op hedendaagse vraagstukken: Wat is burgerschap? Zijn we allemaal gelijk? Wat is het verschil tussen geloof en wetenschap? Wat is een cultuur? Moet je voor iedereen respect hebben? En mag je zelf kiezen van wie je houdt?

Tijdens deze editie van Urban Books gaan we in gesprek over waarom filosofie op elke school thuis hoort en plaatsen het heldere denken in zijn tijd. Een belangrijke vaardigheid voor kinderen in de 21e eeuw. Na een korte presentatie van de ervaringen van Sabine Wassenberg gaat zij in gesprek met o.a. basisschooldocent Vidya Dunki Jacobs (OBS de Burght), Siela Ardjosemito (docent, onderzoeker en trainer diversiteit en beleidsmedewerker ministerie van OCW) en Fransicus Ismaël Kusters (oprichter van Insight Philosophy, docent filosofie in het VO en bestuurslid Stichting Kinderfilosofie Nederland).

Eigenlijk kunnen we niets weten. We dénken het allemaal!

– Manal, 12 jaar

Sabine Wassenberg

Kinderlogica – Filosoferen op een multiculturele school

Al tien jaar lang is Sabine Wassenberg filosofiedocente op multiculturele basisscholen in Amsterdam-West. Sabine praat met haar leerlingen over grote vragen en gaat taboes niet uit de weg. En wat blijkt? De logica van deze kinderen is vaak helderder en directer dan menig debat in de grotemensenwereld. Ze stelt zich open op en luistert echt naar wat iedereen te zeggen heeft, en daardoor leert ze veel over de denkbeelden van kinderen uit andere culturen. En ze wordt ook nog eens stevig aan het denken gezet over haar eigen westerse waarden.
Sabine Wassenberg:

Die jaren filosoferen met kinderen hebben mij veranderd. Het gaat erom radicaal bescheiden te zijn over je eigen standpunt en op socratische wijze begrip te hebben voor dat van een ander. Wat er in zo’n multiculturele klas gebeurt, is een afspiegeling van wat er ook in het groot gebeurt, in de samenleving en zelfs in de hele wereld.

Verbinden

Filosoferen gaat om het stellen van universele vragen. Bijvoorbeeld de vraag hoe religies samen in een stad leven. Het stellen van deze vragen laat vaak zien hoe we met elkaar verbonden zijn, en waarin we juist verschillen. Religare – het Latijnse woord voor ‘verbinden’ – ligt aan de grondslag van het begrip religie. Hoe staat het ons vermogen om te verbinden? En de grote hamvraag: zijn wij volwassenen zelf in staat helder te denken? Is er wel genoeg tijd om met elkaar en onze kinderen te reflecteren over de grote vragen van het bestaan?

De IS zijn geen moslims. Doden is haram.

– Abdelrachman, 11 jaar

dinsdag 19 sep 2017, 20.00
Workspace
Deze 75 mensen waren aanwezig