Global Trends

Keti Koti Diner

Tijdens dit diner voeren we een dialoog over het thema 'Excuses'.
vrijdag 5 okt 2018, 18.30
vr 5 okt 2018, 18.30
Grote zaal

De Keti Koti (Dialoog) Tafel is een nieuwe traditie om stil te staan bij de hedendaagse gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden. Dit jaar viert de stichting haar vijfjarig bestaan. Tijdens een gereconstrueerde slavenmaaltijd gaan we in dialoog met iemand van een andere kleur en voeren we samen passende rituelen uit. Tussen de gesprekken door zingt een koor de treur- en bevrijdingsliederen uit de tijd van de slavernij. Het doel is bewust te worden van de innerlijke en sociale conflicten die voortkomen uit het Nederlandse slavernij- en koloniale verleden, om zo tot gezamenlijke heling te komen. Centrale vraag voor deze dialoog is 'excuses maken en accepteren, hoe doe je dat?'.

ER ZIJN GEEN PLEKKEN MEER BESCHIKBAAR VOOR DIT DINER

Excuses maken en aanvaarden hoe doe je dat?
Al samenlevend met elkaar overkomt het ons allemaal weleens dat we een misstap begaan ten opzichte van iemand anders, iemand kwetsen in wat we zeggen of beschadigen in wat we doen. Zo’n situatie kan een aanleiding zijn om dan aan die persoon excuses aan te bieden. Wanneer dit gebeurt op een manier waarmee beide personen instemmen, dan hoeft die misstap niet langer een obstakel te vormen voor hun relatie of samenwerking. 

Ook al behoort zo’n situatie dus tot het normale samenleven, toch blijkt het niet zo makkelijk om tot ieders tevredenheid excuses aan te bieden en te ontvangen. Vaak is er zelfs een dialoog tussen de excuses-partners nodig om het eens te worden over de verschillende aspecten van het excuus. Daarbij gaat het er allereerst om dat beide partijen het eens moeten worden over de aanleiding voor de excuses: Wat werd er gezegd of gedaan? Wat is er nodig is voor het maken en aanvaarden van een oprecht excuus? Hierover gaan we met elkaar in dialoog om zo van elkaar te leren en zo het collectieve bewustzijn te vergroten over die elementen die nodig zijn voor het maken en accepteren van excuses –  waarmee we met elkaar  een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de verwante publieke discussies over excuses maken en aanvaarden.

Die publieke discussies over excuses gaan regelmatig over situaties tussen groepen mensen of zelfs tussen landen. Een voorbeeld daarvan is het Nederlandse slavernijverleden, waarvoor de Nederlandse overheid nog geen expliciete excuses heeft gemaakt maar tot nu toe slechts uiting heeft gegeven aan “een diepe spijtbetuiging, neigend naar berouw” (min. Van Boxtel in 2001). Waarom schiet dit eigenlijk tekort en waarom is het begrijpelijk dat een grote groep Nederlanders elk jaar weer teleurgesteld is over het uitblijven van expliciete excuses door de overheid tijdens de Nationale Herdenking van de Afschaffing van de Slavernij? Door met elkaar stil te staan bij het maken en aanvaarden van excuses in de persoonlijke sfeer zullen we de discussie hierover ook beter kunnen begrijpen en zo kunnen bijdragen aan het debat.

Over de Keti Koti Dialoog tafels:
Tijdens de Keti Koti Tafel gaan zwart en wit – en alle kleuren daartussen – 1 op1 met elkaar in dialoog en wordt er gereflecteerd op moeilijk bespreekbare onderwerpen op basis van persoonlijke ervaringen, gevoelens en inzichten. Daarbij vermijden we het publieke debat omdat dit eerder polariserend blijkt te werken. In plaats daarvan vindt er een persoonlijke uitwisseling plaats die juist groter wederzijds begrip en empathie oplevert, zo leert de ervaring van inmiddels meer dan 12.000 deelnemers aan Keti Koti Tafels in verschillende landen.  De Keti Koti Tafel wordt verder omlijst met betekenisvolle rituelen, en treur- en vrijheidsliederen uit de tijd van de slavernij. Tijdens de dialoog eten we met elkaar een gereconstrueerde slavenmaaltijd.