Kennis en steden, ons nieuwe kapitaal

Met o.a.: Robert Went, Pieter Tordoir & Otto Raspe.
maandag 30 mrt 2015, 20.00
ma 30 mrt 2015, 20.00
Studio

Hoe maken we van onze steden klusters van kennis en innovatie?

Alles wijst erop dat de steden de komende decennia de motoren worden van de economie. Hoe groter de agglomeratie, des te groter de winsten en de concurrentiekracht. Maar wat betekent dat voor Nederland? Hoe transformeren we onze traditionele economie naar een lerende economie die kan meebewegen met de snelle veranderingen van deze tijd? Hoe geven we onze steden de ruimte zich optimaal te ontwikkelen binnen het mondiale netwerk van global cities? Versmelten de kernregio’s tot één grote metropool of blijven we vasthouden aan een polycentrisch model? En op welk schaalniveau moet worden gewerkt aan het ideale ruimtelijk-economisch systeem voor de toekomst?

Programma

Floor Milikowski leest voor uit haar artikel 'Vinex Voorbij'.
Robert Went (econoom, co-auteur WRR-rapport 'Naar een lerende economie' en RTL-serie 'Economie van Overmorgen') vertelt over de overgang naar een nieuwe economie die draait om leren en het delen van kennis en waarin geluk weer belangrijk is.
Korrie Louwes (voormalig wethouder Rotterdam) legt uit wat de kracht is van het nieuwe Rotterdam als broedplaats voor een nieuwe economie.
Pieter Tordoir en Otto Raspe gaan in gesprek over de toekomst van onze steden, nieuwe verbindingen en de concurrentie met het buitenland.
maandag 30 mrt 2015, 20.00
Studio