De Stad

Kansenongelijkheid in het onderwijs

Hoe kan kansenongelijkheid in het onderwijs worden verkleind?
vrijdag 9 mrt, 20.00
vr 9 mrt, 20.00
Grote zaal
Reageer

Teveel leerlingen in Nederland krijgen structureel niet de kwaliteit onderwijs waar zij recht op hebben. De onderwijskansen zijn te vaak afhankelijk van etniciteit en sociaaleconomische factoren. Leerlingen met een migranten achtergrond of uit een lagere klasse krijgen stelselmatig te maken met lage verwachtingspatronen en onderadvisering. Ook het onderwijsmateriaal kent blinde vlekken en is vaak te euro-centristisch. Welke repliek en actie is nodig om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan? Wit Aan Zet onderzocht het afgelopen jaar de oorzaken en oplossingen voor de heersende ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden deze uitkomsten gepresenteerd.

Wit Aan Zet 1 jaar – Actiegroep onderwijs presenteert

Het afgelopen jaar hebben bezorgde burgers, ouders, studenten, docenten en bestuurders zich aangesloten bij de actiegroep van Wit Aan Zet om na te denken over oplossingen die ongelijkheid in het onderwijs tegengaan. Daaruit zijn een vijftal acties gerold. Van trainingen voor docenten tot alternatieve lespakketten. Vanavond worden die gepresenteerd door leden van de actiegroep:

Verkiezingsdebat

Welke visie hebben de politici op het verkleinen van kansenongelijkheid in het onderwijs? En welke plannen omarmen zij om kansenongelijkheid in het onderwijs te bestrijden? En sluiten hun plannen wel aan op de plannen van de actiegroep en andere bezorgde burgers, ouders, docenten, studenten en bestuurders?

vrijdag 9 mrt, 20.00
Grote zaal
Deze 307 mensen waren aanwezig