Global Trends
IDFA by Night 2

Just Eat It: A Food Waste Story

De filmmakers proberen 6 maanden te leven van weggegooid voedsel.
This event is in English
Wednesday 24 June 2015, 22.00
wo 24 jun 2015, 22.00
Plein

Eerder ging het filmmakerskoppel Rustemeyer en Baldwin in The Clean Bin Project met elkaar de strijd aan: wie produceert er zo weinig mogelijk afval? In het verlengde daarvan richt het stel zich nu op voedselverspilling. Volgens een van de experts die ze opvoeren, belandt een kwart van alle boodschappen in de vuilnisbak. In een poging al dat afgeschreven eten te redden proberen de filmmakers zes maanden lang te leven van voedsel dat wordt weggegooid.

Just Eat It: A Food Waste Story 58 min. Engels gesproken, geen ondertiteling / English spoken, no subs | Grant Baldwin, Canada, 2014

Gaandeweg lopen ze vanzelf tegen allerlei aspecten rond deze problematiek aan. Soms vinden ze bij het dumpster diven choquerend grote hoeveelheden, meer dan ze op kunnen. Zo leren ze te koken met wat echt op moet, de rest geven ze aan hun vrienden. Zowel de gevonden producten als de consequent mooi opgemaakte maaltijden die ze daarvan bereiden worden nauwgezet gefotografeerd om later op een grafische manier inzichtelijk te maken wat de omvang is van het probleem. De verspilling tijdens de productie en in de supermarkten wordt op verschillende manieren in beeld gebracht. In een time-lapse is bijvoorbeeld te zien hoe uit een zaadje een paprikaplant groeit en een paprika, na verwerking in de fabriek en het transport naar de winkel, in de koelkast belandt om daar weg te rotten.


Filmmaking couple Rustemeyer and Baldwin previously entered into a competition with one another in The Clean Bin Project: who can produce less trash? Carrying on the theme, the couple now turn their lenses on food waste. According to one of the experts in their film, a quarter of all our grocery shopping ends up in the garbage. In an attempt to rescue all that wasted food, the filmmakers try to live for six months from food that has been thrown away. Along the way, they naturally come face to face with many different aspects of this problem. Sometimes they find shockingly large quantities while dumpster diving – more than they could possibly eat. So they learn to cook using just the things that really need to be used up, and they give the rest to their friends. Both the found produce and the beautifully presented meals they prepare are photographed in detail, so that they can then make a graphical presentation of the scale of the problem. Waste during food production and in supermarkets is represented in a number of ways. For example, we see in a time-lapse sequence how a pepper plant grows from a seed, and then the pepper, having been processed in the factory and transported to a store, as it lies rotting in a refrigerator.

This event is in English
Wednesday 24 June 2015, 22.00
Plein
These 95 people attended