De Stad

Jubileum Editie

Het thema voor deze jubileum avond dat alle voorgaande onderwerpen verbind is groei. Maar kun je wel spreken van groei in tijden van crisis?
dinsdag 19 mrt 2013, 18.30
di 19 mrt 2013, 18.30
Grote zaal

In de afgelopen vijf jaar zijn veel onderwerpen op het gebied van stedelijke ontwikkeling, economie en infrastructuur de revue gepasseerd. Waar vijf jaar geleden nog leek dat de crises aan ons voorbij zou trekken, staat nu nog maar een vraag centraal. Hoe trekken we de stilgevallen economie en woningbouw in Amsterdam weer vlot?

Amsterdam heeft nog steeds de ambitie als stad te groeien, de concurrentiepositie
ten aanzien van andere Europese steden te verbeteren en een stevige woningbouwopgave
te realiseren. In Het Parool werd laatst zelfs van 240.000 gezinnen gerept die zich in de komende jaren in Amsterdam willen vestigen. En onze burgemeester Eberhard van der Laan roept waar mogelijk dat Amsterdam alle kwaliteiten in zich heeft om een nieuwe Gouden Eeuw tegemoet te gaan.

De vraag is dus hoe we ons ondanks de crisis, waardoor grootschalige gebiedsontwikkelingen uitgesloten zijn, als stad toch kunnen blijven ontwikkelen? Hoe kunnen we onze huidige krachtige positie als hub to Europe en creative metropole inzetten om te komen tot innovatieve en constructieve oplossingen? Hoe versterken we het vestigingsklimaat en kunnen we de stedelijke groeiambitie vasthouden door te handelen vanuit andere aannames en nieuwe allianties? Bijvoorbeeld door kleinschalig woningen te bouwen in de ringzone op de overvloed aan braakliggende terreinen en lege kantoorpanden slim in te zetten. Is klein het nieuwe groot? Zijn we in staat nieuwe allianties te sluiten met investeerders die tot nu toe de stad gemeden hebben vanwege het monopolie van de corporaties? Zijn de grote werkgevers in Amsterdam de aangewezen partijen om de zaken weer in beweging te krijgen, halen we de kracht uit het enorme netwerk van creatieve zelfstandigen in de stad of komt de verlossing uit onverwachte hoek? Vergeet de structuurvisie 2040, het is tijd voor organische en slimme stedelijke ontwikkeling!

Samen met een collectief aan stadmakers van divers pluimage en onze partners van de gemeente Amsterdam, nemen we de stad met haar huidige urgente opgaven onder de loep. Hierbij nemen we de vier doelstelling voor het realiseren van maatschappelijk rendement zoals beschreven in het voorliggende concept Strategisch Plan van de Gemeente Amsterdam als uitgangspunt. Deze zijn aantrekken van talent, het tegengaan van tweedeling, een goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke openbare ruimte en de energietransitie van de stad.

Dit doen we op de inmiddels bekende wijze van Talk of the Town, in dialoog en met de ontwerpopgaven op tafel. Op welke doelgroepen moet de stad zich economisch richten? Op welke plekken kunnen we binnenstedelijk morgen met woningbouw aan de slag? Welke rol spelen andere (private) partijen dan de overheid? De moderatie wordt verzorgd door Ruben Maes met Remco Daalder (projectleider Structuurvisie 2040 / DRO) als side-kick, die gevraagd en ongevraagd commentaar levert. Bob van der Zande (Woningbouwregisseur OGA) en Zef Hemel (DRO) lichten doelstellingen uit het ‘strategisch plan’ toe en onder andere Peter van Gool (SPFbeheer), Rudy Stroink en Judith Lekkerkerker (Ruimtevolk) geven hun mening over ontwikkelen vanuit nieuwe allianties.