De Stad
WeMakeThe.City x Gedeelde Geschiedenis

Jongeren en Migratie in Nieuw-West

Inspiratiebijeenkomst over de rol die migratie speelt in het leven van jongeren in Nieuw-West.
Gratis toegang
woensdag 20 jun, 15.00
wo 20 jun, 15.00
Van Eesteren Museum
Reageer
Let op! Dit programma is niet in Pakhuis de Zwijger. Het vindt plaats bij het Van Eesteren Museum.

We trappen af met ‘Voices de Tolerance’ (Marian Duff en Chelsey Peters, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder), een interactief VMBO- programma waarbij jongeren zelf het woord nemen over samenleven met verschillen en de betekenis van tolerantie. Gevolgd door ‘Aankomst in mijn Buurt’ (Minka Bos, directeur Stichting In mijn Buurt). In dit onderwijsprogramma leren jongeren door het voeren van interviews met eerste generatie migranten, nadenken over de ander en zichzelf.

Hierop volgend leidt Mercedes Zandwijken (directeur Keti Koti Dialoog Tafel) voor het eerst een dialoog tafel met als thema migratie, analoog aan haar Keti Koti Dialoogtafel. Hierbij wisselt u persoonlijke ervaringen uit en staat u stil bij de hedendaagse gevolgen van migratie.

Speciaal voor de aanwezige jongeren is er een apart programmaonderdeel opgesteld. Na de presentatie van Minka Bos zullen zij samen met Sandy Bosmans (Spoken Word artiest) vertrekken naar de locatie New Metropolis van Pakhuis de Zwijger. Hier maken zij samen een stuk over de betekenis van migratie in hun leven. Aan het eind van de dag dragen zij dit voor aan alle aanwezigen.

Aanmelden kan bij Sandrine Tehi, s.tehi@amsterdam.nl.

Gratis toegang
woensdag 20 jun, 15.00
Van Eesteren Museum